У току надвишење брана кривељског јаловишта за још три метра

Простор и време за изградњу „нултог поља“ Подизањем до коте 393 добија се време за изградњу колектора Кривељске и Борске реке и Сарака потока, релејне пумпне станице, понтона, потисних цевовода,…

РТБ понавља захтев за проверу боловања

Да се лажни болесници врате на посао   Први захтев за ванредну контролу боловања запослених, упућен пре годину дана, преполовио број оних који из неког здравственог разлога одсуствују с посла….

   Наставља се рекултивација треће бране кривељског јаловишта

Зеленилом против прашине Претпрошле године је на тзв. плажу и круну “бране 3а” (иза “поља 2” кривељског јаловишта које се не користи од 2008.) навезено пет, прошле десет, а ове…