Arhiva po autorima: Јасмина Станојевић

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Бору за 2017.

Без прекорачења граничне вредности SO2 Очигледан је тренд смањења просечне концентрације SO2 у Градском парку, као најнеповољније локације са аспекта угрожености емисијом гасова из топионичких агрегата. У 2017. износила је…

 Топионичари  ове  године дефинитивно уходали нову технологију

Сви параметри у пројектованим границама   Доказ за потпуно овладавање технологијом су резултати рада – преко 82.000 тона анодног бакра. – Топионичари потврдили претпоставку да нова топионица, без обзира на…

И електролизери у 2017. бележили узлазни тренд производње

Више катода из сопствених сировина   За 11 месеци ове године дато је 63.047 тона катодног бакра (97,61 одсто граде „А“ квалитета, а 2,39 стандардног), што је већ више од…