Arhiva po autorima: Јасмина Станојевић

Добар старт металурга на почетку нове године

Највише бакра из сопствених сировина За 18 дана јануара топионичари дали 3.880 тона анодног, електртолизери 3.453 тоне катодног бакра и „сумпораши“ 15.789 тона киселине. – В. Јаношевић: . – Надамо…

Невоље нису мимоишле топионичаре ни ове зиме

 Влажан концентрат угрожава прераду   За 17 дана јануара топионичари дали близу 4.000 тона анодног бакра, а крај месеца вероватно ће дочекати са 6.000-6.500 тона. – Ових дана завршено минирање…

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Бору за 2017.

Без прекорачења граничне вредности SO2 Очигледан је тренд смањења просечне концентрације SO2 у Градском парку, као најнеповољније локације са аспекта угрожености емисијом гасова из топионичких агрегата. У 2017. износила је…