Arhiva po autorima: Јасмина Станојевић

Новогодишња конференција за новинаре пословодства РТБ-а Бор

Новогодишња конференција за новинаре пословодства РТБ-а Бор

Стабилном производњом до добити   Ову годину РТБ завршава са 43.000 тона бакра, 700 килограма злата, шест-седам тона сребра и приходом преко 300 милиона долара који обезбеђује зараду близу 73…

Синдикат „Независност“ ТИР-а обележава 20 година успешног рада

За што већа права радника   „Независни“ ТИР-а – иницијатор испуњења многих обавеза послодавца према радницима, као што су усклађивање топлог оброка, превоза, јубиларних награда, регреса, поклон-честитке за новорођенче. –…

Прикупљају се понуде за рушење старе топионице

 „Стара дама“ у старо гвожђе   Рушиће се производна линија број један, тачније сви делови старе топионице који нису у функцији нове (реактор, пламена пећ, котао-утилизатор, три електрофилтера, гасоводи и…