Arhiva po autorima: Јасмина Станојевић

Сигурност на првом месту

Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

Сигурност на првом месту   Запослене у ТИР-у оспособљавају за рад са опасним материјама, пружање прве помоћи, координаторе за извођење радова, у току и специјализоване радне обуке за различита занимања….

Металурзи и у октобру забележили учинке вредне пажње

Топионица потпуно упослена   Временско искоришћење агрегата од 98 процената је резултат добро обављеног ремонта у мају, као и повољнијих атмосферских прилика. – Топионичари дали 4.514 тона анодног, електролизери 3.680…

Лист којем се верује

Лист којем се верује

Редакција „Колектива“, прецизније Служба за односе са јавношћу РТБ-а, за потребе годишњег извештаја о реализацији Пројекта модернизације топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине у Бору канадској ЕДЦ банци припремила…