Arhiva po autorima: Љубиша Алексић

Настављено раскривање источног дела кривељског копа

Захват за спокојније године   Кад „отворе“ руду ка којој су сада кренули – каже управник Милан Делић – пред кривељским рударима је много безбрижнији вишегодишњи период, јер је руда…

Кривељски флотери и августа прерадили преко милион тона руде

 Кривељски флотери и августа прерадили преко милион тона руде

Очували добар тренд   По тонажи прерађене руде су само проценат-два испод циљане, али су зато искоришћења неколико процената изнад и августа су испоручили топионици 13.800 тона концентрата са преко…

Кривељски коп у августу дао руде и бакра преко плана

Сигурни на руди, недовољно на јаловини   За 30 дана августа дато 2.545 тона (или два одсто више) бакра у руди, а за седам месеци 17.067 тона или седам процената…