Arhiva po autorima: Силвија Вукашиновић

 Снег и мраз успорили, али нису зауставили производњу у РБМ-у

Руда по плану, на раскривци слабије   За 17 дана дато 900 тона бакра у концентрату, уз искоришћење од око 84 одсто РБМ. – Половином јануара, када права зима тек…

 У  Флотацији  РБМ-а  2017.  прерађено више од шест милиона тона руде

Раст производње, квалитета и искоришћења   Произведено 17.700 тона бакра у концентрату, 2.500 тона више него 2016. и дато знатно више од планом предвиђених количина сребра и злата у концентрату….

Производња РБМ-а у 2017. за шестину већа од прошлогодишње

Новом опремом у нове рекорде   Настављен динамичан раст производње последњих година. – Контингент нове рударске опреме (шест дампера, багер, булдозер и бушилица), набављен уз подршку Владе Републике Србије, омогућио…