Arhiva po rubrikama: Рударство

У „Кривељу“ и мај са планираним количинама бакра

Избегли плављење, неке штете нису могли   Руду богатију металом дали готово по плану, али нису ни половину од планираних 2,31 милиона тона јаловине. – Тешкоће са бројем расположивих камиона…

Монтира се нова флотацијска линија за руду са “Церова”

Ка већој и бољој преради Због различитог састава руде са копова “Велики Кривељ” и “Церово”, план је да се њена прерада потпуно одвоји и тако елиминише оно што смета једној…

У Јами пробијено 350 метара нископа ка 19. хоризонту

Напредују уз велике напоре   Одозго, са 17. хоризонта откопано је преко 300 метара, уз тешкоће у одвозу материјала, а одоздо, са 19. хоризонта, 32 метра, уз стално подграђивање ходника,…