Са XII Међународне конференције о рециклажним технологијама и одрживом развоју:

„Искоришћења у топионици, али и целом РТБ-у зависе од овакве струке“   БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Међународни симпозијум о рециклажним технологијама и одрживом развоју, који се у организацији Техничког факултета у…

Са новом опремом РБМ дао више раскривке

Августовска производња солидна   Произведено више од 1.600 тона бакра у концентрату и одговарајуће количине племенитих метала. – Са око 1,5 милиона тона, план укупних ископина остварен више од 70…

Топионица наставља тренд повећања месечне производње

Топионица наставља тренд повећања месечне производње

 У августу преко осам хиљада тона анода С. Стефановић: Из месеца у месец Топионица бележи квалитетнији рад у смислу вођења технологије, прераде концентрата, добијања бакра, а све то, логично, прате…