У  Флотацији  РБМ-а  2017.  прерађено више од шест милиона тона руде

Раст производње, квалитета и искоришћења   Произведено 17.700 тона бакра у концентрату, 2.500 тона више него 2016. и дато знатно више од планом предвиђених количина сребра и злата у концентрату….

Производња РБМ-а у 2017. за шестину већа од прошлогодишње

Новом опремом у нове рекорде   Настављен динамичан раст производње последњих година. – Контингент нове рударске опреме (шест дампера, багер, булдозер и бушилица), набављен уз подршку Владе Републике Србије, омогућио…

 Децембарском  производњом  коп  РБМ-а премашио прошлогодишњу

Отварају Исток „Јужног ревира“ Током ове године, као и претходне, руда је откопавана на Андезитском прсту, а убрзано је раскривање Истока, како би се наредне године и тамо што пре…