"Komacu" багер у РБМ-у

Још један „Komacu“ багер у РБМ-у

  Нови багер за Јужни ревир   Монтажа, захваљујући уиграној стручној екипи монтажера, окончана за само неколико дана. – Склапању новог багера присуствовали и новозапослени багеристи. – Моћна машина ће…

Савета за екологију

Седница Савета за екологију РТБ-а Бор

Савет испунио задатак   Савет за екологију предложио стратегију управљања отпадним водама и валоризацију корисних компоненти. – Неће бити кашњења у изградњи нове топионице и фабрике сумпорне киселине. – РТБ…

Радови на Андензитском прсту у РБМ-у

Рудник и град све ближи   Рудно тело Андезитски прст важно за производњу бакра у периоду преласка из Северног на Јужни ревир. – На тешком кречњачком терену радови напредују, али…