Стабилан рад „линије бакра“ у јуну

Временско искоришћење у Топионици 99 одсто! 

Иако је временско искоришћење било изузетно велико, водило се рачуна о емисији сумпор-диоксида из топионичких агрегата тако што је конвертор, као највећи емитер овог гаса, заустављен више од 100 пута – наглашава Бобан Тодоровић, директор ТИР-а. – Прошломесечни биланс металурга гласи: 3.625 т анодног, 2.962 т катодног бакра и 10.764 т сумпорне киселине

Стабилан рад "линије бакра" у јунуТИР. – Прошлог месеца у Топионицу је допремљено укупно 22.324 тоне влажног концентрата, са 2.961 тоном бакра, и то 11.475 т (1.547 т „црвеног метала“) из Флотације „Велики Кривељ“, 8.565 т (1.054 т) из Флотације Мајданпек и 2.281 т (360 т) из Флотације Бор. Просечни дневни пријем износио је 744 т. Технолошком линијом број један прерађено је 26.611 т влажног, односно 708 т сувог концентрата дневно, што је у складу са планом за 2014. У јуну, као и од почетка године, непрекидно су радили конвертори број један и два („тројка“ и „четворка“ се модернизују за потребе „нове топионице“) и анодна пећ број један. Захваљујући добром раду ових агрегата, јунски производни биланс топионичара достигао је 3.625 т анодног бакра. Месец је завршен са залихом од 2.848 т шарже, односно 350 т метала.
Стабилан рад "линије бакра" у јунуЈуни ће бити упамћен по изузетно великом временском искоришћењу топионичких агрегата од 99 процената, што је у складу са највишим стандардима рада металуршких постројења. Иако је временско искоришћење било оволико, водило се рачуна о емисији сумпор-диоксида из топионичких агрегата тако што је конвертор, као највећи емитер овог гаса, заустављен више од 100 пута. То је чињено због стварања услова за рад извођачима на пројекту реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне киселине, као и због повећане имисије СО2 на појединим мерним местима у граду – каже Бобан Тодоровић, директор ТИР-а.

Шестомесечни биланс
За првих шест месеци у Топионици је прерађено око 153.000 тона влажног, односно 123.000 тона сувог концентрата бакра. Произведено је 22.043 тоне анодног, 18.148 тона катодног бакра и 55.106 тона сумпорне киселине.
Топионицу је пратио и стабилан рад Фабрике сумпорне киселине која је продуковала 10.764 тоне монохидрата, што је за око 1.000 т више од планиране количине. Тренутно на залихама има 4.163 т (укупни капацитет складишта је 25.000 т). Тодоровић посебно наглашава чињеницу да се рад Топионице и Сумпорне, које су једна производна целина, одвија у веома сложеним условима, јер се упоредо реализује и пројекат „нова топионица“. То изискује велику координацију свих служби како у производном ланцу Топионице и Сумпорне, тако и СНЦ Лавалина који изводи радове.
Стабилан рад "линије бакра" у јунуЕлектролиза је, са 328 ћелија, дала 2.962 тоне катодног бакра, углавном из свежих сировина. Погон за производњу бакар-сулфата је радио у складу са квалитетом улазних раствора, а плави камен је тренутно најплаћенији производ ТИР-а. Производни резултати фабрике соли метала били су на нивоу планираних и у току су преговори са иностраним фирмама које су заинтересоване за већу куповину ових производа.
У Ливници бакра и бакарних легура остварили су предвиђену продукцију 100 тона одливака месечно и све извезли на инострано тржиште. Међутим, и овакав биланс је, ипак, недовољан због великих капацитета овог прерађивачког погона. ФБЖ није достигла жељену производњу жице пречника осам милиметара и план је једино премашен у погону синтерметалургије.
Стабилан рад "линије бакра" у јунуОд 20. маја, када су створени услови за старт турбине број два, у Енергани је произведено 700 мегават–сати „чисте“ електричне енергије која је пласирана у басенске погоне. У наредном периоду овде ће настојати да „доведу“ у радно стање и мини хидроелетрану на Борском језеру (капацитета 35 киловата). Она ће бити оспособљена почетком октобра, када је планиран годишњи ремонт у Топионици и када ће бити заустављен доток воде из Борског језера. У Енергани се ових дана ремонтују поједини делови котлова и санирају транспортни системи за воду (дуги 13 километара) од Борског језера до РТБ-а. Транспорт ТИР-а је, по оцени Тодоровића, препознатљив по високом временском искоришћењу и повећању расположивости опреме.
Када је реч о активностима у наредном периоду, комплетно ангажовање биће усмерено на завршетак пројекта реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне киселине, као и на усвајање система квалитета у целом предузећу. Стога очекујемо да ће, када буде стартовала нова топионица, сви наши погони имати јединствен систем управљања по стандардима ИСО 9001, а у 2015. години планирамо да уведемо и преостала два – ИСО 14001 и ИСО 18001 – закључује директор ТИР-а.

Print Friendly, PDF & Email
Share