Почетак Актуелно АПР дао зелено светло за статусну промену и спајање зависних предузећа

АПР дао зелено светло за статусну промену и спајање зависних предузећа

4 друго читање
0
0
1,883

Јединствени РТБ

Зависна предузећа – ТИР, РББ и РБМ – престала да постоје и обрисана су из АПР-а. – Виденовићу, Јаношевићу и Томићу престале функције директора зависних предузећа
АПР дао зелено светло за статусну промену и спајање зависних предузећаРТБ
– Агенција за привредне регистре усвојила је (27. јуна) пријаве за регистрацију статусне промене у оквиру које су се три зависна друштва – ТИР, РББ и РБМ – припојила РТБ-у Бор. Овим чином успешно је окончан поступак статусне промене, а целокупна имовина и обавезе зависних друштава пренете су на РТБ ДОО Бор.
Зависна друштва престала су да постоје и обрисана су из регистра АПР-а, без спровођења поступка ликвидације, док РТБ ДОО Бор, као следбеник друштава која су му припојена, наставља да ради. Такође, престале су функције директорима зависних друштава – Небојши Виденовићу (РББ), Владимиру Јаношевићу (ТИР) и Браниславу Томићу (РБМ). Директор новог привредног друштва, чији је пун назив Рударско-топионичарски басен РТБ Бор ДОО Бор, јесте Благоје Спасковски.
Статусна промена, као једна од мера коју предвиђа Унапред припремљени план реорганизације (УППР) предузећа, извршена је у циљу повећања ефикасности у управљању, смањења трошкова пословања, повећања економичности и унапређења корпоративног управљања.
Сви запослени, након регистрације статусне промене припајања, настављају да раде у новом, јединственом РТБ-у Бор и задржавају услове рада које су имали и пре статусне промене. Променом послодавца не мењају се статус и положај запослених, њихова права и обавезе, као ни важећи уговори о раду. Дакле, статусна промена не доноси никакве негативне последице по запослене. Неће утицати ни на рокове дефинисане уговорима о раду на одређено време и другим уговорима о радном ангажовању. На права и обавезе запослених примењиваће се одредбе важећих колективних уговора.
.

Комплетно решење (download pdf)

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Зорана Михајловић у Мајданпеку: Радови на планини нису ничији хир

Санација Старице мора да се заврши и ту компромиса нема Овде смо да бисмо показали да радо…