Почетак Безбедност и заштита Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

6 друго читање
0
0
1,349
Сигурност на првом месту

Сигурност на првом месту

 

Запослене у ТИР-у оспособљавају за рад са опасним материјама, пружање прве помоћи, координаторе за извођење радова, у току и специјализоване радне обуке за различита занимања. – Урађени акти о процени ризика за ФРП-радионицу и за чланове тима који реализује пројекат „нове топионице“. – Опремају се још две додатне просторије за склањање радника са градилишта у тренуцима повећане концентрације СО2. – У току набавка преносивих детектора гаса и постављање стабилног система за откривање гаса

Сигурност на првом местуТИР. – У Топионици и рафинацији бакра велика пажња поклања се безбедности и здрављу на раду. Најзначајнија активност у овој области јесте обука запослених, па је ове године 25 полазника завршило курс за рад са опасним материјама, шест за њихов превоз (у априлу), а потом још 31 (у септембру). Ту су још и оспособљавање за пружање прве помоћи (153), новопримљених радника за безбедан и здрав рад, лица за координаторе за извођење радова (четири), као и специјализоване радне обуке за занимања руковаоца виљушкара (десет), мосне дизалице и крана (18), пумпног постројења (један), парне турбине (два) и парних котлова (један). За извођење наставе био је ангажован Институт за безбедност, квалитет и заштиту животне средине и здравља „27. јануар“ из Ниша. Ова стручна кућа је обавила и периодично испитивање услова радне околине у погонима ТИР-а (на 198 мерних места у зимском и на пет у летњем периоду) и опреме за рад.
Сигурност на првом местуОсим аката за све металуршке погоне, које је директор предузећа потписао и означио важећим почетком фебруара, ове године урађен је Акт о процени ризика за ФРП-радионицу (од укупно 13, 11 радних места проглашена су за места са повећаним ризиком), као и за запослене у тиму који реализује Пројекат реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне киселине. Будући да се градилиште „нове“ топионице налази непосредно поред старе која и даље ради, због технологије и дотрајале опреме и овде долази до епизодних загађења. Зато су, како нам је почетком новембра рекао мр Бранислав Живановић, координатор за безбедност и здравље на раду ТИР-а, ради заштите од повећане концентрације сумпор-диоксида предузимане одговарајуће мере. Тако су на локацији где се изводе радови у јулу постављени контејнери (опремљени клима-уређајима) за евакуацију запослених у тренуцима повећане концентрације гаса. Испоставило се да контејнери немају довољан капацитет за већи број радника, а и не дихтују добро. Стога је РТБ предложио ново решење за које је добио сагласност извођача радова. Наиме, опремају се још две додатне просторије, укупне површине 239 квадратних метара, у приземљу контролне зграде Топионице (тзв. Хјустона). Оне истовремено могу послужити и као простор за кратак одмор запослених, а њихово сређивање биће завршено до краја месеца.
Сигурност на првом местуИменована су три координатора за безбедно извођење радова чији је задатак да, у складу са нашим прописима, контролишу спровођење Плана превентивних мера на градилишту. Нас троје свакодневно обилазимо градилиште, пратимо како се одвијају радови, снимамо и, уколико уочимо неке неправилности, на лицу места налажемо да се уклоне. Сарађујемо са „СНЦ Лавалином“, „Оутотеком“ и једном недељно организујемо заједнички обилазак градилишта са свим извођачима радова, као и састанак о безбедности на коме све анализирамо. Свакодневно евидентирамо концентрације сумпор-диоксида на градилишту (уписујемо износ, време појављивања, трајање, да ли су се радници повукли са градилишта). Пошто предстоји зимски период, договарамо се са „СНЦ Лавалином“ да у мерним станицама, осим температуре, бележимо и дајемо им податке о брзини ветра због рада са великим дизалицама (како не би дошло до евентуалног превртања) – истиче Живановић.
Наш саговорник наглашава реалну потребу мониторинга гаса на градилишту будући да је неминовно да се радови повремено изводе у присуству повећаних концентрација СО2 у ваздуху. Стога је послодавац заједно са инвеститором (комбинат бакра) обавезан да обезбеди одговарајућа лична заштитна средства и склоништа у случају епизодних загађења. Басен је досад пратио имисије гаса помоћу пет аутоматских мерних станица у граду и околини и једној у кругу РТБ-а. Сада се чине напори да се обезбеди мерење концентрације СО2 на градилишту, па је у току набавка преносивих детектора гаса и постављање стабилног система за откривање гаса.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Безбедност и заштита

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…