Почетак Разговори Директор Рудника бакра Бор о пословању у 2015. и плановима за наредну годину

Директор Рудника бакра Бор о пословању у 2015. и плановима за наредну годину

5 друго читање
0
0
8,065

На мишиће ка плусу

 

Резултати рада још увек се анализирају, али прелиминарна сагледавања економиста кажу да ће, упркос свим тешкоћама које су нас пратиле током 2015., Рудници бакра у Бору са произведених око 25.000 тона бакра у концентрату забележити мали плус у пословању, каже директор Небојша Виденовић. – Инвестиционе потребе сведене на оне најнужније, а пословање испратила ригорозна штедња нормативног и репроматеријала, енергената и резервних делова. – План за 2016. откопавање 12 милиона тона руде, уклањање 22 милиона тона раскривке и производња више од 26.000 тона бакра у концентрату. – Приоритет за наредну годину отварање „Церова 2“
Директор Рудника бакра Бор о пословању у 2015. и плановима за наредну годинуРББ
. – Иако је година на измаку била једна од тежих и остаће упамћена, пре свега, по великом паду цене метала на Лондонској берзи, паду који је за собом у бездан повукао многе светске руднике, борски ће у Нову, барем према неким прелиминарним резултатима пословања, ипак закорачити из плуса.
Резултати рада још увек се анализирају, али прелиминарна сагледавања економиста кажу да ће, упркос свим тешкоћама које су нас пратиле током 2015., Рудници бакра у Бору са произведених око 25.000 тона бакра у концентрату забележити мали плус у пословању – каже директор борских рудника Небојша Виденовић.
Поглед у ретровизор на, како тврди, изузетно тешку 2015, у макро план ставио је борбу са планираним задацима у производњи и трошковима који је прате.
Директор Рудника бакра Бор о пословању у 2015. и плановима за наредну годинуСтална улагања у рударску опрему и механизацију, као и у модернизацију технологије флотирања основни су предуслов и за одржавање производње и за њено повећање, а ми пара за нека већа улагања у рударство нисмо имали. Инвестиционе потребе свели смо на оне најнужније и отуд је, рецимо, због недостатка утоварне и транспортне механизације ове године трпело раскривање борских лежиша. Трудили смо се да бар не угрозимо производњу руде и у томе успели – прича Виденовић.
04Чести застоји у флотацијама проузроковани проблемима на плаштовима млинова директно су утицали на континуитет технолошког процеса добијања концентрата бакра, па је због тога и производња у погонима за припрему минералних сировина додатно била отежана. – Ове године завршавају се улагања у оквиру реконструкције кривељске флотације која су почета 2012., па очекујем да ће инсталирана мерно-регулациона опрема допринети постизању оптималних параметара технолошког процеса. Техничко-технолошка контрола, праћење процеса производње и рад постројења пуним капацитетом знатно ће нам побољшати садржај бакра у концентрату. С друге стране, уградили смо анализаторе и ПСМ уређаје који ће смањити и трошкове анализа узорака које обављају овлашћене лабораторије, а тако ћемо доћи и до оптималних параметара производног процеса који воде ка смањењу потрошње нормативног материјала и енергената. Пошто пројектовани параметри флотацијске прераде, између осталог, захтевају и високу активност креча да би се постигла оптимална пх-вредност, ове године реконстурисали смо АФ-пећи у „Заграђу“ које су последњи пут радиле у време бомбардовања, 1999. године. Улагањем у њихово оспособљавање повећали смо производњу и квалитет креча, а успели смо и да реконструкцијом пећи, односно преласком са мазута на угаљ смањимо трошкове нормативног материјала у овом руднику неметала. Ове године произвели смо око 40.000 тона комадног креча, трипут више него пре реконструкције кречних пећи, па је данас производња у границама планиране и довољне за несметан рад флотација и у РББ-у и у РБМ-у – каже Небојша Виденовић.
Директор Рудника бакра Бор о пословању у 2015. и плановима за наредну годинуПоред финансирања изградње нових објеката и реконструкције постојећих, 2015. смо имали и нематеријална улагања у основна средства, односно у израду неопходне пројектне и техничке документације за Јаму и за проширење кривељског флотацијског јаловишта на „нулто“ поље. Ту су још и пројекат регулације Кривељске реке у „нултом“ пољу флотацијског јаловишта и изградње колектора у продужетку постојећег тунела, елаборати геомеханичких и геолошких истраживања, планови заштите од удеса за јаловишта итд.
Директор Виденовић наглашава да је сва улагања, и то само у оно најнужније, у другој половини 2015. испратила ригорозна штедња нормативног и репроматеријала, енергената и резервних делова. Предузете мере штедње односиле су се, како каже, на бољу организацију утовара и транспорта руде на површинским коповима, као и на одржавање континуитета производње у флотацијама, без непотребних застоја и са што краћим интервенцијама на опреми. Рационална потрошња резервних делова и репроматеријала довела је у ред залихе, па је стање у магацинима у односу на оно с почетка године сада задовољавајуће. Такође, планским одржавањем механизације и процесне опреме смањена је потрошња уља и и мазива.
Недостатак домаћих екстерних извора финансирања инвестиционих потреба био је, а и још увек је, хроничан проблем целе РТБ Бор Групе, не само РББ-а. Од 2009, када је почео период улагања у опоравак борске компаније и повећање производње, па до краја 2013. године у руднике је укупно уложено 95 милиона евра сопствених пара. Тим новцем набављен је део висококапацитативне рударске опреме и помоћне механизације за борске руднике, финансирана је целокупна реконструкција кривељске флотације и обнављање производње у „Церову“. Такође, редовно се улаже у развојна геолошка истраживања ради повећања резерви руде бакра, а и у санацију колектора испод јаловишта кривељске флотације – набраја Виденовић.

Имајући у виду стабилизацију и оптимизацију ревитализованих и реконструисаних технолошких линија у флотацијама и кречани, али и претпоставку да ће постројења у 2016. радити пуним капацитетом, планом пословања за наредну годину предвиђено је откопавање 12 милиона тона руде и уклањање 22 милиона тона раскривке. Тај обим ископина треба да резултира производњом више од 26.000 тона бакра у концентрату.
Планирану производњу у 2016. мора да испрате улагања, пре свега у припрему за отварање нових рудних лежишта на „Церову“. „Церово 2“ морамо отворити због континуитета, у супротном ћемо у јуну бити принуђени да тамо прекинемо производњу. Дакле, то нам је приоритет и само за измештање далековода, откуп и експропријацију земљишта наредне године издвојићемо седам милиона евра – резимира Небојша Виденовић.
Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Разговори

Оставите одговор

Погледајте и

Реиндустријализација металуршких капацитета донела Боранима чист ваздух и боље услове рада

Србија Зиђин Копер решила једновековни проблем загађења ваздуха у Бору Ћу Гуоџу: Пројекат …