Почетак Корпоративна одговорност Формирана радна група за координацију односа са друштвеном заједницом Бора

Формирана радна група за координацију односа са друштвеном заједницом Бора

8 друго читање
0
0
940

Стратегија развоја компаније у жижи интересовања мештана околних села

Мештане Бучја, Слатине и Оштреља највише занимају планови које Serbia Zijin Copper има када је реч о производњи, изградњи и проширењу рударских активности, а заједничка су им и интересовања за компанијске мере у области заштите животне средине, пре свега за сузбијање прашине са јаловишта
SERBIA ZIJIN COPPER
. – Одмах по доношењу компанијске одлуке о оснивању радне групе за координацију односа са локалним заједницама на територији града Бора, а Serbia Zijin Copper се на овај корак одлучила зарад дефинисања јасног начина комуникације и размене информација са друштвеном заједницом, успостављања система рада при формирању односа са њом на различитим нивоима и благовременог решавања проблема и жалби интересних страна, први састанак, којем су присуствовали и представници градске управе, одржан је 26. априла са мештанима села Оштрељ.
Радна група за координацију односа са друштвеном заједницом Бора састала се дан касније и са мештанима села Бучје, а са представницима МЗ Слатина разговарала је 28. априла.
Мештане Бучја и Слатине је, попут Оштрељана, на састанку највише занимала стратегија развоја Компаније, односно планови које Serbia Zijin Copper има када је реч о производњи, изградњи и проширењу рударских активности. Заједничка су им била и интересовања за компанијске мере у области заштите животне средине, пре свега за сузбијање прашине са јаловишта.
Месна заједница Бучје, коју је највише интересовало да ли ће у блиској будућности доћи до проширења јаловишта које им је у атару, добила је потврдан одговор и објашњење да ће прецизна локација проширења бити дефинисана новим Просторним планом Републике Србије.
Мештане Слатине је, с друге стране, занимало шта ће Сербиа Зијин Цоппер урадити по питању загађења Борске реке отпадним водама, а одговорено је да надлежне компанијске службе припремају пројекат који подразумева сакупљање, третман и враћање свих рудничких вода у производни процес.
Износећи проблеме које имају, а који се пре свега односе на заштиту животне средине и утицај рударења на њихов атар, мештани Оштреља, Бучја и Слатине подвукли су да цене вољу Компаније и Градске управе Бора да их саслушају и покушају да реше све што их тишти. Упућене су и речи хвале за пројекте које Компанија већ реализује у области екологије, као и за обимније и чешће запошљавање мештана.
Компанија ће, како се чуло на састанцима у Оштрељу, Бучју и Слатини, покушати да изађе у сусрет жељама и захтевима мештана, а убрзо ће јавности представити и план производње и изградње у наредних 2 + 3 + 5 година, односно десетогодишњи план развоја. Договорено је, такође, да овакви састанци убудуће буду чешћи.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Корпоративна одговорност

Оставите одговор

Погледајте и

Градској „Топлани“ без накнаде уступљени опрема и постројења у старој Енергани

Србија Зиђин Копер помаже грејну сезону у Бору Пошто је процес производње енергије у градс…