Почетак Актуелно Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду

Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду

6 друго читање
0
0
2,656

Улагање у безбедност није трошак него инвестиција

Топ менаџмент компаније на свим састанцима и у свим контактима са запосленима у првом реду апострофира безбедност и здравље радника као приоритетан задатак у остваривању зацртаних планова производње. – Ових дана организује се додатна обука о БЗНР за припаднике надзорно-техничког особља у целом предузећу. – С. Перишић: ZiJin је компанија која сва улагања у БЗНР схвата као инвестицију која ће сутра дати значајно побољшане ефекте у виду продуктивности и бољих финансијских резултата
Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду ZIJIN COPPER BOR
. – Доласком новог послодавца, односно ZiJin-а, који има врло високе стандарде у примени безбедности и здравља на раду, истакнута је потреба да се од запослених много директније и ригорозније захтева поштовање свих утврђених правила о БЗНР, и то без попустљивости. Сви запослени у производњи и осталим секторима морају бити свесни важности безбедности и идеје да је живот на првом месту. – Зато радницима треба створити безбедну околину за рад, стандардизовати безбедно понашање и управљање, неговати безбедне навике при раду, спречити смртне повреде, предузети мере предострожности за било какве повреде на раду. Циљ је да срећни идемо на посао и да се задовољни враћамо с посла. Било какву несрећу треба превентивно предупредити и не дозволити да до несреће дође. А, до несреће долази онда када превентива није добро урађена – наглашава Саша Перишић, руководилац Сектора за БЗНР, ЗОП и одбрану.
Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду Будући да је овај сектор потпуно кадровски оспособљен, са свим потребним лиценцама, квалификацијама, стручним испитима и уверењима, одмах је кренуо у реализацију договорених послова. Један од њих је додатна обука за безбедан и здрав рад која се ових дана организује за припаднике надзорно-техничког особља у целом предузећу.
Оцењено је да смо имали много повреда на раду, али и доста злоупотреба када су оне у питању. Прошле године забележено је 186 повреда, од којих су преко половине последица пењања и силазака са степеница, пролазака, шетњи… Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду Приликом доласка и одласка са посла десиле су се 22 повреде, а 13 ван капија предузећа. Оцењено је да се велики број повреда на раду дешава управо из разлога што менаџмент предузећа (лица са посебним овлашћењима и одговорностима тј. припадници надзорно-техничког особља), у делу техничког надзора и контроле, није у потпуности обавио део посла који им је законска и радна обавеза, а односи се на БЗНР. Тај систем у једној компанији може да функционише успешно само онда када су апсолутно сви опредељени и раде на томе да он остварује своју пуну форму, односно када сви запослени у свом домену примењују све прописане и предвиђене мере из области БЗНР. Наравно, подразумева се ангажованост свих у предузећу, почев од топ менаџмента до последњег запосленог. На томе ће се инсистирати. Компанија ZiJin ће те стандарде достићи и у Бору, као што их има у својим рудницима и другим погонима по свету. Ја лично у то не сумњам – рекао је Перишић.
Први кораци на том плану већ се предузимају – осим обуке, ту је набавка свих недостајућих личних заштитних средстава и знакова упозорења за опасност и штетност које нису могле бити Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду елиминисане неким другим мерама и поступцима. По речима нашег саговорника, побољшаће се осветљење на свим позицијама у предузећу, као и технички услови (отклањање недостатака у погонима који доводе у опасност запослене у смислу БЗНР и враћање свих тих делова у пројектовано, односно стање које подразумева пуну безбедност запослених приликом обављања свакодневних радних задатака). У плану је и опремање посебних просторија у сваком погону које ће бити намењене одржавању ширих скупова, састанака, обука, провери знања из области БЗНР, ЗОП и одбране. Сваки огранак је добио кинопројектор и платно за демонстрацију и успешно обављање, како теоријских тако и других обука. Предвиђено је и постављање нових огласних табли на више места као обавезни вид комуникације са запосленима, где ће моћи да се упознају са важним стварима које се дешавају у предузећу и када је реч о БЗНР. Што се тиче техничких услова (нова опрема, исправна возила и други који подразумевају задовољење законских прописа – нпр. возило за превоз експлозива, иницијалних средстава), и то ће бити испуњено. Једном речју, створиће се услови за несметан рад, пуну активност свих оних који су надлежни да мере спроводе, али и да контролишу примену свега прописаног на терену и у процесу производње.
Јачање свести о важности безбедности и здравља на раду Топ менаџмент компаније на свим састанцима и у свим контактима са запосленима у првом реду апострофира безбедност и здравље радника као приоритетан задатак у остваривању зацртаних планова производње. ZiJin је компанија која улагања у БЗНР у свим аспектима не доживљава и не прихвата као трошак, него као инвестицију која ће сутра дати значајно побољшане ефекте у виду продуктивности и бољих финансијских резултата. Стварање услова за пуно функционисање система БЗНР подразумева апсолутно формулисање, детерминисање и лоцирање одговорности и обавеза свих оних који су у том систему извршиоци, организатори или контролна служба. Тражиће се обавеза и одговорност сваког у том систему и ја не сумњам да ће се наћи – закључио је Перишић.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…