Почетак Контакт

Контакт

Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор, Ђорђа Вајферта 29
Издавач: Serbia Zijin Copper DOO
Директор Serbia Zijin Copper DOO : Jian Ximing
Вршилац дужности одговорног уредника: Горица Тончев Василић
Технички уредник: Силвија Вукашиновић
Web администрација: Зоран Станковић
Уредништво: Ул. Ђорђа Вајферта 29. Бор
Телефон (030)458 485 (редакција)
Поштански фах: 104
200-2364120102033-49 код Поштанске штедионице
Website:
zijinbor.com,
kolektiv.co.rs
Е-маил:
press@zijinbor.com,
kolektiv@zijinbor.com (редакција)
Рукописи и фотографије се не враћају.

[contact-form-7 id=“15515″ title=“Contact form 1″]