Почетак Култура Објављена монографија „Српско рударство и геологија у другој половини 20. века“

Објављена монографија „Српско рударство и геологија у другој половини 20. века“

2 друго читање
0
0
1,592

Извор научних и стручних информација

 

Лична карта књиге: 2.370 страна изворног материјала, 592 стране штампаног издања, 617 графичких приказа, 530 појмова у индексу кључних речи, 214 скраћеница, 75 аутора, 15 чланова уређивачког одбора, 12 рецензената. – Д. Јенић: Имајући у виду обим и различитост информација са разуђеног простора српског рударства и геологије, схвата се зашто је рађање монографије трајало пет година и колико је било потребно креативног напора, истраживачке енергије и специфичних стручних знања

Објављена монографија "Српско рударство и геологија у другој половини 20. века"РТБ. – Недавно је из штампе изашла монографија „Српско рударство и геологија у другој половини 20. века“ – јединствен и обиман истраживачки и издавачки подухват без премца у домаћој литератури, али и ван граница наше земље. У прилог томе говоре подаци: 2.370 страна изворног материјала, 592 стране штампаног издања, 617 графичких приказа, 530 појмова у индексу кључних речи, 214 скраћеница, 75 аутора, 15 чланова уређивачког одбора, 12 рецензената и четири лектора.

Златно доба српског рударства
За 8.000 година трајања на нашим просторима српско рударство и геологија свој највећи развој и успон доживели су у два раздобља – у време процвата средњовековне српске државе, када је рударство било окосница њеног богатства, економске, политичке и војне моћи, и у другој половини 20. века, када су имали истоветну улогу у изградњи, привредном и општем напретку земље. Остваривани су резултати који су нашу геологију и рударство високо рангирали према мерилима најразвијенијих минералних економија света. Обојени, племенити метали и концентрати обојених метала заузимали су високо место у спољнотрговинском билансу земље. Годишње се експлоатисало око 100 милиона тона различитих руда што је, сразмерно величини Србије, велика производња. Директна годишња вредност ове производње била је преко две милијарде долара, а двоструко већа с вишим нивоима прераде – пише у предговору монографије проф. др Слободан Вујић.
Ово оригинално научно дело састоји се од четири велика поглавља – корени; научне, школске и друге инстутуције од значаја за рударство и геологију; геологија и рударство. Посебна вредност књиге је обједињеност приказа рударства и геологије на територији Републике Србије и Републике Српске. Велики посао (прикупљање материјала, припрема и писање) трајало је пет година и плод је петогодишњег рада тима од 87 аутора и рецензената. Један од њих је и Димча Јенић, директор за развој и инвестиције РТБ-а, који је обрадио експлоатацију руда бакра (Рудник бакра Бор и Рудник бакра Мајданпек).
Када се има у виду обим и различитост информација са разуђеног простора српског рударства и геологије, схвата се зашто је рађање монографије трајало пет година и колико је било потребно креативног напора, истраживачке енергије и специфичних стручних знања. Објављена монографија "Српско рударство и геологија у другој половини 20. века"Пред ауторима је стајала шума разноврсих, често скривених и тешко доступних података у великом броју извора, књига, инжењерско-пројектне и техничке документације, статистичких прегледа, архивских материјала, личне документације. Монографија може служити као извор научних и стручних информација рударским стручњацима, геолозима, историчарима, географима, просторним и привредним планерима и свима заинтересованимас за минерално-сировински комплекс. Књига има непроцењив научни, стручни, културолошки и историјски значај и припада породици издања чија ће вредност и значај временом расти – поносно истиче Јенић и додаје да је писање био изазован, захтеван и одговоран задатак.
Издавачи овог монументалног дела су Академија инжењерских наука Србије, Матица српска Нови Сад и Рударски институт Београд, док су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и 13 институција материјално помогли штампање.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Култура

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…