Почетак Безбедност и заштита Пловећа пумпна станица на сигурном

Пловећа пумпна станица на сигурном

4 друго читање
0
0
1,249

 На Флотацијском језеру у делу Превоја Шашка поново почело хидроциклонирање

Премештање пловеће пумпне станице, које би коштало 5-6 милиона долара, одложено за две-три године захваљујући радовима које су сопственом механизацијом извели радници оперативе Јаловишта. – Ако би пловећа пумпна станица била замуљена, стала би производња у РБМ-у
Пловећа пумпна станица на сигурномРТБ Бор, РБМ
. – Пловећа пумпна станица, без које је незамислив рад флотације, у Руднику бакра Мајданпек је поново на безбедној локацији, јер је почетком септембра хидроциклонирање почело на старом, пре 14 година незавршеном делу језера, довољно удаљеном да јаловина не угрожава пумпе. Захваљујући готово једномесечним радовима, најмање за неколико година одложено је премештање пловеће пумпне станице на другу, више од два километра удаљену локацију, што би коштало најмање 5-6 милиона долара којих у овом тренутку за те намене нема.
Пловећа пумпна станица на сигурномОсновна концепција рада на сваком јаловишту, па и овом, јесте да се највећи део флотацијске јаловине хидроциклонира, при чему песак хидроциклона гради ободне насипе-бране, а прелив хидроциклона, муљевита фракција, одлази у таложно језеро где се након бистрења вода враћа у технолошки процес. Од 2000. до 2007. године производња у РБМ-у била је тако мала да то није било могуће организовати, а због истакања јаловине из пумпне станице Калуђерица дошло је до надвишења предела око ње. Када је повећана производња од 2008. године, урађен је радни насип код бетонске бране, па насип Чока Мика – Чока Маре, а онда и заштитни насип бетонског канала од пумпне станице Калуђерица према брани Ванчев поток, односно Флотацији, и ту су настали проблеми. Јаловина, прелив хидроциклона, односно муљевита фракција, директно је гравитирала према пловећој пумпној станици и угрозила њену локацију. Томе су допринеле и хидролошке прилике у последње три године са великим сушама, испарењима и опадањем нивоа воде у таложном језеру.

Проблеми због муља

Због муља који је већ стигао до ње, средином прошле године, пловећа пумпна станица је измештена четрдесетак метара северније, што је у том тренутку било решење. Међутим, понављањем суше и наставком хидроциклонирања на том заштитном каналу, поново је угрожена.
Пловећа пумпна станица на сигурномПрекид хидроциклонирања у зони заштитног канала Калуђерице био је неминован, па је логично да наставимо тамо где смо стали пре 14 година са појачањем бране Превоја која је једина брана у контакту са водом – објашњава дипл. инж. Војислав Новаковић. – Пре тога оспособили смо дренажни систем и завршили горњи крак, док се на доњем још ради, али са друге стране, према Шашком потоку, па је циклонирање могло да почне. Ојачавамо брану Ванчев поток, доводимо дренажу у функционално стање и прелив хидроциклона, односно муљевиту фракцију водимо земљаним каналом дужине 1.200 метара до Средње увале, сасвим на другу страну јаловишта. Муљ иде у водено огледало, а честице имају довољно и простора и времена да се исталоже не угрожавајући локацију пловеће пумпне станице.
Паралелно са овим радовима урађена је траса за земљани канал из потиса пумпе број 4 (није радила тих 14 година) која транспортује јаловину према превоју Шашка, а треба урадити извод за одвајање масе за преградни насип у самом јаловишту. Истовремено, треба да се направи земљани канал до места где ће бити када и гравитацијски циклонирати, јер ће преградни насип од „рта 1“ до „острва 2“ моћи да заустави и усмери преливе на другу страну и тако зашти пумпну станицу. То је услов да се настави изградња заштитног насипа, бетонског канала за довод јаловине у пумпну станицу Калуђерица.

Одложено пресељење

Пловећа пумпна станица на сигурномСве радове (оспособљена је пумпа број 4, урађен нови усисни део из канала пошто се она храни из канала јаловине дужине око 30 метара, ревитализован цевовод, премештена оператива јаловишта, очишћен земљани канал) обавила је оператива Јаловишта на челу са координатором изградње јаловишта Микијем Јовановићем и перспективним инжењером Дејаном Вукомановићем, уз логистичку подршку и надзор Војислава Новаковића. За све радове коришћена је искључиво рудничка механизација.
Циљ свих ових радова је да се задржи садашња локација пловеће пумпне станице. Њено пресељење у Средњу увалу, удаљену више од два километра, захтевало би два потисна цевовода пречника 700 милиметара, електропостројење, други понтон, можда и друге пумпе, каблове, приступне путеве, што би за РБМ било сувише скупо у овом тренутку. Пловећа пумпна станица, иначе, обезбеђује снабдевање флотације технолошком водом. Када би она била замуљена, стала би производња, стао би рудник. Сада Флотација троши око 500 литара воде у секунди, а некада се трошило и 1.100 литара.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Безбедност и заштита

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…