Почетак Актуелно Покренут поступак добијања ИППЦ-а

Покренут поступак добијања ИППЦ-а

6 друго читање
0
0
1,165

Интегрисана дозвола приоритет

 

ИППЦ дозвола подразумева усклађеност рада постројења са најбољим доступним технологијама, односно мерама које треба предузети у постројењима са тачно дефинисаном динамиком њиховог спровођења, временским распоредом за њихов завршетак, као и предвиђеним финансијским средствима неопходним за реализацију мера. – М. Поповић: Дозволу „прати“ велики број докумената који се односе на све погоне ТИР-а, почев од локацијске дозволе, преко идејних, главних и технолошких пројеката, до докумената који се тичу екологије, ефикасног коришћења енергије и природних ресурса

Покренут поступак добијања ИППЦ-аТИР. – Упоредо са радовима на пројекту реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне киселине, а поштујући законску регулативу Републике Србије, Служба заштите животне средине ТИР-а у минулој години покренула је поступак добијања ИППЦ-а, односно интегрисане дозволе за предузеће (интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине). Ова дозвола подразумева усклађеност рада постројења са најбољим доступним технологијама (БАТ), односно мерама које треба предузети у постројењима са тачно дефинисаном динамиком њиховог спровођења, временским распоредом за њихов завршетак, као и предвиђеним финансијским средствима неопходним за реализацију мера.
Покренут поступак добијања ИППЦ-аИППЦ дозвола проистиче из Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. Њу „прати“ велики број докумената који се односе на све погоне ТИР-а, почев од локацијске дозволе, преко идејних, главних и технолошких пројеката, до докумената који се тичу екологије, ефикасног коришћења енергије и природних ресурса. Министарству пољопривреде и заштите животне средине досад смо предали планове мониторинга, управљања отпадом, као и политику превенције хемијског удеса у ТИР-у. У изради је слична документација за Фабрику соли метала. Такође се раде и документа која се односе на енергетску ефикасност постројења ТИР-а, план мера за затварање постројења и план мера прилагођавања БАТ технологијама – каже Милана Поповић, помоћник директора ТИР-а за заштиту животне средине.
Покренут поступак добијања ИППЦ-аУ овој служби сачињени су и бројни извештаји – за канадску ЕДЦ банку, Национални регистар извора загађења Агенције за заштиту животне средине (о годишњој количини отпада, емисији гасова и прашкастих материја произведених, односно емитованих из металуршких погона) и Министарству водопривреде о количини утрошене пијаће и технолошке воде, као и испуштене отпадне воде. Ова извештавања ТИР, као једна од десет фирми у Србији, обавља помоћу софтверског „пакета“, којим су бесплатно добиле обуку кадрова и друге пратеће услуге за примену новог система вођења евиденције и извештавања у области животне средине. Ово је део пројекта „Успостављање Центра за управљање животном средином (ЕМЦ) у Србији“ у коме активно учествује Агенција за ЗЖС, како би помогла српским компанијама у области одрживог развоја. Пројекат доприноси смањењу загађења и обезбеђењу бољих капацитета за управљање животном средином, уз одржавање трошкова производње и еколошких инвестиција у економски прихватљивим границама.
Покренут поступак добијања ИППЦ-аЦентар је конципиран тако да пружа услуге предузећима која имају постројења или обављају активности које могу негативно утицати на здравље људи и животну средину. Због увођења нових прописа у овој области, а ради усклађивања са уредбама Европске уније (обавеза извештавања у електронској форми), било је неопходно да се и у Србији промени начин извештавања. Будући да су стандарди за контролу процеса емисије загађујућих супстанци иначе високи, овај систем је уведен управо да би се „подигли“ на тај ниво. Систем, наравно, поштује националне прописе, али за нас, такође, веома важна чињеница јесте да се овај програм уводи у све области у производњи. То подразумева потпуну контролу свих процеса и благовремени извештај о загађењу са свим подацима. Пошто и домаћа законска регулатива планира прелазак на извештавање о животној средини у електронској форми, примена овог програма ТИР-у олакшава и убрзава прослеђивање података НРИЗ – наглашава наша саговорница.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…