Почетак Награде и признања Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

4 друго читање
0
0
729

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити

Помоћник руководиоца Огранка ТИР за производњу, који је докторирао на „Управљању процесима топљења и рафинације у функцији унапређења енергетске ефикасности и економске оправданости“, истиче да признање обавезује јер је дошло у тренутку када се Топионица и рафинација бакра у Бору налази на историјској прекретници, где се уместо старог рађа нови ТИР са новим постројењима и фабрикама.- Диплома факултета оверава се у погону и решавању практичних проблема, у противном постаје безвредан папир – каже овогодишњи добитник највише струковне награде „Инжењер Шистек“

ТИР.- Иван Најденов, помоћник руководиоца Огранка ТИР после две деценије рада у овом Огранку постао је добитник најпрестижнијег струковног признања, награде „Инжењер Шистек“ која је сан сваког инжењера који је икада радио у некадашњем борском комбинату бакра, па и садашњем Зиђину. Развојни пут започео је као млађи технолог у Ливници фазонских одливака у склопу Ливнице бакра и бакарних легура где је провео скоро осам година. Када је 2010. године кренула градња, модернизација старе топионице и нове фабрике сумпорне киселине, на позив тадашњег менаџмента одазвао се и од 2011. до краја 2013. године радио у производњи старе Фабрике сумпорне киселине и Топионице. Од тада до новембра 2015.године „није му било места у производњи“ да би потом поново био враћен у Топионицу, на позицију руководиоца конвертора и рафинације. За заменика руководиоца Центра за праћење и координацију производње и производа при Огранку ТИР постављен је крајем прошле године, а убрзо и на функцију помоћника руководиоца Огранка.
Рођен сам у Мајданпеку, али сам у Бору завршио основну школу и гимназију, природно-математички смер. Како ми је, поред математике и физике, један од омиљених предмета била неорганска хемија одлучио сам да упишем металургију на Техничком факултету у Бору 1996. и завршио 2001. године. Те године сам уписао постдипломске студије на Технолошко-металуршком факултету у Београду, на катедри за металуршко инжењерство и металне материјале код професора Карла Раића, магистрирао 2004., а 2013. године докторирао на „Управљању процесима топљења и рафинације у функцији унапређења енергетске ефикасности и економске оправданости“ – каже Најденов.
Иван добро памти 11.септембар 2001.године, свој први радни дан који је протекао у упознавању са људима и процесом производње у тадашњој Ливници бакра и бакарних легура.
Учили су нас да постоји пословична хуманост, солидарност и колегијалност рудара. Ту сам лекцију савладао на самом почетку, када сам тек кренуо са радом. У процесу производње бакра учествује велики број људи, па су тако добри односи услов за добро функционисање. Свако од нас представља битну карику у производњи и када је у невољи, треба му помоћи јер је подршка колега у овом послу једна од драгоцености. Једноставно речено, треба прво бити човек, па све остало – прича нам Иван.
Са већ завидним радним искуством у великом систему, Иван добро сагледава све предности и мане.
Компанија Зиђин представља динамично окружење у којем ради велики број радника различитих образовних профила. Поседује јасну, уређену и чврсту структуру, организацију и хијерархију. Посао је подељен по секторима , а хијерархијска структура строго и прецизно дефинисана почевши од нижег, средњег и топ менаџмента. Предности рада у нашој компанији јесу висина и редовност прихода, прилике за професионални развој, високи стандарди квалитета, бројне бенефиције укључујући и системе награђивања. Ту је, због великог броја људи и сектора, и велика конкуренција запослених за одређена радна места, што позитивно утиче на селекцију и избор најбољих кадрова за веома важна и кључна радна места, али и примена савремених програма за праћење производње, набавке резервних делова, вођење магацина и друго. Недостаци се огледају у подељености послова, где нема довољно прилика да се упознају сви аспекти посла и стекне увид у целину, већ се често догађа да радници остају дуже времена на једном радном месту. Поред тога, велики привредни системи често су инертни, споро реагују на промене које се дешавају на тржишту – рекао је Најденов.
Доласком стратешког партнера измењени су услови пословања, околности, прилике, рад и резултати.
Компанија Зиђин тражи од менаџера виших и нижих нивоа као и непосредних извршиоца да своје знање и вештине примене у пракси. То значи да проблеми који настају у производњи треба да се решавају сопственим снагама, уз минимално ангажовање других фирми (трећих лица) што на годишњем нивоу представља значајну уштеду у трошковима одржавања погона. Такође, менаџери треба што више да се укључују у решавање проблема у процесу производње, да прате и контролишу производне процесе, еколошке параметре у циљу повећања производње и смањења загађења, како би се избегли додатни трошкови због прекорачења. Ова струкутура менаџера треба своје знање стално да усавршава и предлаже иновативна решења која би допринела смањењу трошкова и повећању профита погона, а самим тим и целе Компаније. Нарочиту пажњу треба обратити на безбедност и заштиту на раду, јер ништа није важније од човека, а и по том основу компанија може да направи значајне уштеде, односно, избегне непотребне, а самим тим увек високе трошкове. То подразумева сталне едукације запослених на свим нивоима што се тиче безбедности и заштите на раду као и управљања отпадом, Севесо материјама и хемикалијама. Ово су значајни фактори који уколико се поштују и извршавају на прави начин подижу свест радника што се тиче безбедног рада у чистој и еколошки пожељној средини, тако да Компанија постане равноправан конкурент највећим произвођачима бакра у свету – наглашава Најденов.
У досадашњем раду Иван је имао бројне изазове.
Највећи изазов био је од јануара 2019. до јуна 2020.године када сам као руководилац радне јединице конвертори и анодна рафинација радио на прилагођавању рада конвертора у топионици у Бору по моделу како се ради у топионици Зиђина у Кини, а који је подразумевао наизменичан рад два конвертора. Послови су били везани за усклађивање рада конвертора, флеш пећи и анодне рафинације, претапања веће количине хладних материјала у периодима рада конвертора на шљаку и на бакар, као и хладног бакра високе чистоће (период рада конвертора на бакар) у циљу повећања производње анодног бакра и смањења трошкова производње. Јер, овакав начин рада је захтевао и извесну промену организације у процесу производње, нарочито на одељењу конвертора – објаснио је Најденов.
Радећи у у изазовним временима резултати погона у којем је радио, па и лични били су променљиви. Међутим, многима би се могао похвалити.
Највећим успехом сматрам што сам радећи као заменик руководиоца Центра за координацију ТИР-а успео да формирам нову службу, Центар за координацију и праћење процеса производње и контролу готових производа. У њој осам запослених прате целокупан процес, технолошке параметре производње у погонима укључујући и екологију и правовремено обавештавају више руководиоце о свим проблемима у процесу производње. То се нарочито односи на непланиране застоје, решавање проблема и пуштање погона што пре у рад. Циљ је да се у производњи оствари временско искоришћење од 90-95 одсто, јер застоји у производњи бакра пуно коштају и на директан начин повећавају трошкове по јединици производа. У организационом смислу Центар за координацију се састоји од одељења за координацију са координаторима који раде по сменама и прате процес производње, службе за план и анализу и погона Транспорт – прича Иван.
Иван Најденов одлично познаје ТИР, његовим резултатима даје лични допринос и печат својом високом стручношћу, али и огромним залагањем и посвећеношћу на којој му се може завидети. Њега ни највише струковно признање, награда „Инжењер Шистек“ неће променити
Награда наравно, импонује. Она даје прилику да се захвалим пословодству и колегама који су препознали мој рад и залагање на послу. Део ове награде припада и мојим сарадницима и колегама, јер металургија и рударство се првенствено заснивају на тимском раду. Ово признање ме утолико више обавезује јер је дошло у тренутку када се Топионица и рафинација бакра у Бору налази на историјској прекретници где се уместо старог рађа нови ТИР, са новим постројењима и фабрикама. То ће свакако захтевати од запослених да уложе пуно труда, рада и знања да би нови ТИР кренуо са радом – каже Иван Најденов.
Компанија СЗЦ ствара нову генерацију лидера међу којима су многи добили своје место. Постоје ствари које они који желе да напредују морају знати.
Посао који тренутно обављам захтева да сам стално на терену где срећем младе новопримљене раднике на различитим позицијама. Приметио сам да са великим задовољством причају о свом послу што значи да га воле и поштују. Мој савет нарочито онима који долазе са факултетским дипломама је да њихово право учење креће оног момента када крену да раде. Млади инжењери треба што више времена да проводе у погону и да учествују у решавању практичних проблема. Само тако могу себе издићи изнад просека, стећи ауторитет код колега и радника и напредовати, па постати руководиоци одељења, служби, огранка. У противном, диплома било ког завршеног факултета за пар година постаје безвредан папир.
Моја главна интересовања остају и даље учење и усавршавање, првенствено у областима металургије, економије и организацији производње
– закључио је Иван Најденов.

Иван Најденов у одговорном послу, који обавља крајње професионално, успева, јер ослонац, подршку и упориште за рад без радног времена, са мало слободних викенда, времена, а пуно обавеза и одговорности, има у породици, од својих најближих, брата и мајке.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Награде и признања

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Родољуб Рајковић: Све треба да функционише као у добром оркестру Технички руководилац Флот…