Почетак Актуелно РТБ Бор – Центар за развој, истраживање и пројектовање

РТБ Бор – Центар за развој, истраживање и пројектовање

7 друго читање
0
0
1,118

Обједињавање стручног потенцијала

 

Центар би обухватио секторе за развој, истраживање и пројектовање из области геологије, површинске и подземне експлоатације, припреме минералних сировина и флотацијских јаловишта, сектор за техногене сировине, просторно планирање са геодезијом и секторе из области металургије, електромашинства и грађевинарства. – Потребна максимална сарадња са сродним институцијама у земљи и иностранству

РТБ-у Бор потребан Центра за развој, истраживање и пројектовањеРТБ БОР. – Проширење површинских копова, дугачки транспортни путеви, рад на великим дубинама, пад садржаја метала у руди (на коповима и у јами) и други погоршани природни услови рада и пословања – Рударско-топионичарском басену Бор намећу потребу за истраживањем и развојем нових технологија како би се смањили трошкови пословања и повећао профит. Све извеснијим изласком из реструктурирања РТБ ће постати јединствена компанија, па је неопходно и обједињавање стручног потенцијала. Зато је, на иницијативу генералног директора Басена Благоја Спасковског, у току формирање Центра за развој, истраживање и пројектовање.

РТБ-у Бор потребан Центра за развој, истраживање и пројектовањеЦентар би обухватио секторе за развој, истраживање и пројектовање из области геологије, површинске и подземне експлоатације, припреме минералних сировина и флотацијских јаловишта, сектор за техногене сировине, просторно планирање са геодезијом и секторе из области металургије, електромашинства и грађевинарства. Колико је ова идеја оправдана, показује и податак да овакви пројектни центри одавно функционишу у Рударском басену Колубара и Јавном предузећу за подземну експлоатацију угља – каже Димча Јенић, директор за развој РТБ-а Бор, и додаје: – Позната америчка компанија „Фрипорт“ која се бави истраживањем и производњом бакра, има свој институт за научна истраживања из области геологије, геомеханике, геотехнике, рударства и ПМС-а. Институт се налази у граду Стафорд у Аризони.

Један од најважнијих разлога за формирање овог центра је пројектовање у свим областима пословања РТБ-а Бор. У центру би радили инжењери који имају дугогодишње искуство, знање, поседују овлашћење и лиценце за пројектовање у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима и Законом о планирању и изградњи.

РТБ-у Бор потребан Центра за развој, истраживање и пројектовањеЦентар треба да се бави развојним плановима на увођењу нових и иновирању постојећих технологија, истраживањима и решавањем проблема из праксе. Ту посебно истичем истраживања из области ПМС-а у побољшању параметара производње и смањењу трошкова у флотацијама. Такође, истраживачко развојни тим у оквиру центра имаће обавезу израде планова пословања, контролу извршења планова и стални задатак на управљању трошковима пословања у целој компанији – каже Јенић.

У Басену Бор наглашавају могућност ангажовања млађих кадрова који би се брзо, након стеченог неопходног практичног искуства и положеног стручног испита, укључили у рад пројектантских тимова и даље се стручно усавршавали.

РТБ-у Бор потребан Центра за развој, истраживање и пројектовањеЛично сматрам да располажемо потребним капацитетом и стручним знањем и да можемо преузети израду одређене инвестиционо-техничке документације и тиме учинимо знатне уштеде компанији. То подразумева куповину потребних софтвера, оспособљавање наших лабораторија и обуку кадрова. Уложена инвестиција би се брзо повратила јер у оквиру започетог развојно-инвестиционог циклуса треба урадити нову инвестиционо-техничку документацију за руднике Велики Кривељ, Церово, Мајданпек и Јаму, а посебно за лежиште „Борска река“, као и недостајуће пројекте за Пројекат нова топионица – каже Јенић. Притом наглашава да је ово врло озбиљан стратешки и пословни потез на обједињавању стручног потенцијала у РТБ-у Бор ради успешнијег пословања. – Подразумева се максимална сарадња са осталим сродним институцијама у земљи и иностранству, а посебно са Техничким факултетом у Бору због повољније набавке софтвера и опреме за едукацију кадрова и израду студија, анализа и осталог материјала као подлоге за израду инвестиционо-техничке документације – закључује Димча Јенић.

Још повезаних текстова
В Милољуб Милошевић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Решен проблем инвалида рада РТБ-а Бор

Привремена решења постала коначна    РТБ. – Инвалиди рада Рударско-топиони…