Почетак Безбедност и заштита Седница Савета за екологију РТБ-а Бор

Седница Савета за екологију РТБ-а Бор

2 друго читање
0
0
1,064
Савета за екологију

Савет испунио задатак

 

Савет за екологију предложио стратегију управљања отпадним водама и валоризацију корисних компоненти. – Неће бити кашњења у изградњи нове топионице и фабрике сумпорне киселине. – РТБ Бор санира борско јаловиште, иако то није његова обавеза. – Предложено преиспитивање рада свих басенских савета
Савет за екологијуРТБ БОР.
– Разматрајући актуелну еколошку ситуацију у Рударско-топионичарском басену, Бору и околини, чланови Савета за екологију оценили су да је, за годину дана рада, Савет испунио задатак.
На осмој седници, одржаној 12. септембра у Бору, Савет за екологију предложио је стратегију управљања отпадним водама и валоризацију корисних компоненти.
Борд директора пројекта „нова топионица“ и Савет за екологију оцењују да неће бити кашњења у изградњи нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Али, док радови не буду завршени, и даље ће бити повременог аерозагађења, па ће Савет пратити процес вођења производње и предлагати мере да се стање побољша.
С обзиром на то да је општински мониторинг тим констатовао повећан садржај прашине са борског јаловишта, а да касни санација која се обавља средствима из кредита Светске банке и да је јаловиште пренето Републици Србији, РТБ Бор помаже да се и тај проблем реши:
Од 11. априла редовно се упумпава вода у старо борско јаловиште и већ је трећина под водом. Рекултивисано је 18 хектара, а за санацију остаје још око 25 хектара. Иако то није наша обавеза, РТБ Бор ствара техничке услове и даје допринос да се овај проблем што пре реши – рекао је заменик председника Савета за екологију Звонко Милијић, помоћник генералног директора Басена Бор за екологију.Звонко Милијић и Слободан Тошовић
Савет за екологију има и саветодавни и радни карактер, а политичке и остале одлуке доносе други. За годину дана рада предлагали смо значајне активности и испунили смо свој задатак – оценио је члан Савета за екологију др Слободан Тошовић, директор Градског завода за јавно здравље Београд.
Чланови Савета за екологију предложили су генералном директору РТБ-а Бор Благоју Спасковском преиспитивање рада свих басенских савета који би требало да доставе годишњи извештај о свом раду.

Још повезаних текстова
В Милољуб Милошевић
Више текстова Безбедност и заштита

Оставите одговор

Погледајте и

Решен проблем инвалида рада РТБ-а Бор

Привремена решења постала коначна    РТБ. – Инвалиди рада Рударско-топиони…