Почетак Актуелно Србија Зиђин Копер има план за смањење емисије угљеника и уштеду енергије

Србија Зиђин Копер има план за смањење емисије угљеника и уштеду енергије

4 друго читање
0
0
658

У току израда пројектне документације за изградњу соларних електрана

Директор производње у Србија Зиђин Копер Јовица Радисављевић открио будуће планове компаније о изградњи соларних електрана, која би се изводила у три фазе, у наредних 10 година, са крајњим циљем да 2033. године сопствена производња електричне енергије буде око 100 мегавата, уз истовремено смањење емисије угљеника за 175.000 тона годишње. – Примена обновљивих извора енергије значајно ће растеретити електромрежу Србије и смањити уљенични отисак компаније, тврди Мирјана Марић

СЗК. – Србија Зиђин Копер ускладила је своје пословање са Законом о климатским променама и Стратегијом нискоугљеничног развоја (CBAM), али и са стандардима Европске уније и њеним напорима ка зеленој енергетској транзицији и достизању угљеничне неутралности до 2050. године. Компанија активно учествује у спровођењу мера за смањење и ублажавање дејства климатских промена насталих због емисија ЦО2 и гасова са ефектом стаклене баште (GHG), са циљем да максимум емисије угљен-диоксида достигне у наредних пет година (до 2028.) и неутралише емисију до 2050. Зато се од ове године у свим погонима Србија Зиђин Копер прикупљају подаци неопходни за израду Елабората за моделовање емисије ЦО2 настале као последица рударских и металуршких активности.

Документ израђујемо у сарадњи са експертима Технолошко-металуршког и Машинског факултета Универитета у Београду, са намером да утврдимо највеће емитере угљен-диоксида и након тога израдимо План за смањење емисија и прелазак на обновљиве изворе енергије у компанији – каже руководилац Сектора заштите животне средине Мирјана Марић.

Србија Зиђин Копер је, додаје она, већ обавила техничку реконструкцију и изградњу у свим рудницима и у топионици, и заменила опрему са ниском стопом ефикасности а великом потрошњом електричне енергије. – Рецимо, у топионици су имплементиране нове технологије које ће уместо мазута, нафте и других фосилних високоугљеничних горива користити природни гас, ћиме ће се значајно смањити емисије GHG. Такође, рекултивацијом деградираних површина, коју Србија Зиђин Копер спроводи фазно, заснивају се шуме које ће процесом фотосинтезе индиректно доприносити уклањању дела већ емитованог угљен-диоксида из атмосфере – наводи Марићева и истиче да ће компанија наставити да улаже у пројекте који имају за циљ унапређење стања животне средине и доприноси глобалној борби против климатских промена, јер ће својим активностима настојати да подржи зелену енергетску транзицију Србије. – Убрзаћемо и изградњу по пројектима за објекте који користе фотонапонске системе и изворе обновљиве енергије и завршићемо прву фазу изградње фотонапонског система за снадевање електрчном енергијом капацитета 9,9 мегавата.

Говорећи о потенцијалима привреде за уштеду електричне енергије, директор производње у Србија Зиђин Копер Јовица Радисављевић навео је конкретне примере модернизације и аутоматизације технолошких процеса на површинским коповима у „Великом Кривељу“ и Мајданпеку, у циљу елиминације „празног хода“ у производњи. Радисављевић је истакао да је оптимизација утовара и транспорта једна од кључних тачака у рударству по питању потрошње, а самим тим и уштеде енергије.

Компанија је велики потрошач електричне енергије, која се у Србији производи 70 одсто у термоелектранама, а остатак у хидроелектранама. У циљу превазилажења овог изазова, у току је израда пројектне документације за изградњу соларних електрана, чиме би се део потреба за електричном енергијом задовољио из обновљивих извора. Примена обновљивих извора енергије значајно ће растеретити електромрежу Србије и смањити уљенични отисак компаније – каже Мирјана Марић.

Директор производње у Србија Зиђин Копер Јовица Радисављевић открио је будуће планове компаније о изградњи соларних електрана, која би се изводила у три фазе, у наредних 10 година, са крајњим циљем да 2033. године сопствена производња електричне енергије буде око 100 мегавата, уз истовремено смањење емисије угљеника за 175.000 тона годишње.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Редовно одржавање опреме кључ за боље еколошке ефекте и већу ефикасност борске топионице

Десетодневна контрола рада металуршких агрегата У оквиру застоја још једном су прегледана …