Почетак Актуелно Ступио на снагу Закон о стицању права својине на земљишту и објектима РТБ-а Бор

Ступио на снагу Закон о стицању права својине на земљишту и објектима РТБ-а Бор

3 друго читање
0
1
3,230
Ступио на снагу Закон о стицању права својине на земљишту и објектима РТБ-а Бор

Друштвена својина на непокретностима Басена прелази у приватну

Овим законом превазилази се вишедеценијски проблем у вези статуса објеката и земљишта које користи или чији је држалац РТБ – оценио је министар рударства и енергетике Александар Антић

РТБ. – Дан након објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ (осмог децембра), ступио је на снагу Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор ДОО Бор. Усвајањем овог закона успоставља се право својине у корист РТБ-а Бор над грађевинским земљиштем које је обухваћено катастарским парцелама Републике Србије, а на којима је РТБ Бор уписан као њихов корисник, као и право својине у корист РТБ-а над државним земљиштем где је компанија досад била уписана као држалац. Друштвена својина уписана на непокретностима у РТБ-у Бор претвара се у приватну, и то кроз процедуру која ће државним органима омогућити добар, брз и ефикасан рад.
Овим законом, по оцени министра рударства и енергетике Александра Антића, превазилази се вишедеценијски проблем у вези статуса објеката и земљишта које користи или чији је држалац РТБ Бор, па ће његовом применом државним органима и институцијама бити омогућено лакше и брже доношење одлука које се односе на решавање досадашњег неуређеног статуса непокретности РТБ-а Бор.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…