Почетак Актуелно У оквиру припрема за излазак РТБ-а из реструктурирања:

У оквиру припрема за излазак РТБ-а из реструктурирања:

6 друго читање
0
0
840

Басен добио стручњаке за јавне набавке

 

Након обуке и полагања испита сертификат за послове јавних набавки добили: Никола Науновић (РБМ), Славко Вукосављевић и Дарко Божић (РББ), Јелена Гавриловић (ТИР), Драгана Маринковић и Мирјана Попадић (Матично предузеће). – Без људи квалификованих за тај посао, сутра као државно предузеће, не бисмо могли да спроводимо јавне набавке. То је врло озбиљан посао и зато ћемо у перспективи посветити озбиљну пажњу и едуковању запослених у делу планирања јавних набавки – каже заменица генералног диреткора РТБ-а Бор за економска питања Мирјана Антић
У оквиру припрема за излазак РТБ-а из реструктурирања:РТБ
. – Иако Рударско-топионичарски басен Бор и сва његова зависна предузећа нису обавезна да примењују Закон о јавним набавкама, у догледно време, када компанија буде изашла из реструктурирања и формира се као јединствена државна фирма, овај закон сигурно ће бити императив пословног понашања према партнерима, односно добављачима. Због тога, у оквиру свих припрема које су обављене ради изласка из реструктурирања, надлежни у РТБ-у благовремено су одабрали и људе који ће се у будућности бавити јавним набавкама. Шесторо басенских радника недавно је добило сертификате јер су прошли обуку и положили испит за службенике јавних набавки. Прошли су, дакле, комплетан пут до потпуне квалификације за тај посао.

Пажња форми уместо суштини
У РТБ-у Бор се надају да ће компанија, када постане државно предузеће, добити мало додатног времена да се ваљано и темељно припреми за спровођење Закона о јавним набавкама. – Надамо се да ћемо добити неки прелазни период за припрему пословања по овом закону који је ригорозан и, по нашем схватању, обраћа пажњу више на форму него на суштину и оправданост неких набавки. На основу искустава других предузећа, али и читањем прописа, увидели смо да је много битније задовољити процедуре, које свакако треба поштовати,
али се у тим процедурама често губе суштина и интерес предузећа које нешто набавља – каже Мирјана Антић.
Без људи квалификованих за овај посао, сутра, као државно предузеће, не бисмо могли да спроводимо јавне набавке. Могли бисмо, рецимо, да ангажујемо спољне сараднике, али реноме једног РТБ-а просто не дозвољава да те послове поверимо неком другом и плаћамо му те услуге. Посветили смо, зато, посебну пажњу одабиру људи, па се у групи од шесторо запослених налазе и правници, и економисти, и техничка лица. Свако од четири зависна предузећа у саставу РТБ Бор Групе добило је шансу да из своје средине предложи особу која ће се у перспективи бавити јавном набавком и план је да се након реструктурирања формира јединствена стручна служба набавке, а њих шесторо наћи ће се у једној целини. Екипу оспособљених за послове јавних набавки чине: дипломирани економиста Никола Науновић (РБМ), дипломирани инжењер машинства Славко Вукосављевић и дипломирани економиста Дарко Божић (РББ), дипломирани економиста Јелена Гавриловић (ТИР), дипломирани економиста Драгана Маринковић и дипломирани правник Мирјана Попадић (Матично предузеће) – каже заменица генералног диреткора РТБ-а Бор за економска питања Мирјана Антић.
Ова служба, како каже Антићева, неће бити специјализована само за једну струку јер јој је основна одлика мултидисциплинарност. Сви мора да разумеју суштину јавних набавки и да у послу учествују равноправно, а сада су сви они и квалификовани и компетентни да се баве тим пословима.
У оквиру припрема за излазак РТБ-а из реструктурирања:Службеник за јавне набавке је у суштини финалиста тог посла. Он је тај који се појављује према спољном свету (партнерима и добављачима) и на прописани начин „слаже“ документацију. Јавне набавке су врло озбиљан посао и зато ћемо у перспективи посветити озбиљну пажњу и едуковању запослених у делу планирања јавних набавки. То у РТБ-у Бор, можда, јесте болна тема, имајући у виду гломазност, разуђеност и комплексност производног процеса, али и поред тога би неке ствари требало одговорније планирати – истиче Мирјана Антић.
Проблеми који би, ако се не отклоне, у будућности могли да ремете процес јавних набавки односе се на одржавање, наводи наша саговорница. Слабости су, каже, уочене код планирања и предвиђања потреба за резервним деловима, материјалима за одржавање и услугама. – Чињеница је да се многе хаварије дешавају неочекивано, али би требало да постоји правилно вођење сваке машине. Потребно је да све имају своју идентификацију и да у њиховом „здравственом картону“ буду уписани подаци о томе када, на пример, треба заменити уље, када и како обавити превентивну дефектажу неког дела, када се ради мали ремонт, а када капитални итд. То је наша слабост и она је последица времена када нисмо имали довољно пара да превентивно делујемо. Но, та времена су иза нас и сада томе треба посветити пуну пажњу. Рецимо, као што из досадашњег искуства могу да кажем да апсолутно благовремено и квалитетно планирамо набавку репроматеријала и енергената и да се ниједног тренутка није десило да производни циклус трпи због тога, и у овом болном делу требало би да тако буде. Пре усвајања финансијског плана морамо да имамо оквире за дефинисање потребних улагања у резервне делове, али не глобално, већ аналитички, по структури. То је оно што захтева мало већу прецизност, али то је и битан елеменат на основу кога ће се најпре правити финансијски и планови јавних набавки, а након тога и спроводити. Наше колеге које су положиле испит за службенике јавних набавки биће од помоћи тим људима који треба да се баве планирањем јер ће их упућивати на законске оквире и обавезе. Реч је о здравој логици која постоји у сваком домаћинству, када просто знате да је дошло време да набавите џак соли – сликовито је објаснила заменица генералног директора РТБ-а за економска питања.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Градској „Топлани“ без накнаде уступљени опрема и постројења у старој Енергани

Србија Зиђин Копер помаже грејну сезону у Бору Пошто је процес производње енергије у градс…