Почетак Актуелно У току реорганизација РТБ-а и спајање четири зависна предузећа у једно

У току реорганизација РТБ-а и спајање четири зависна предузећа у једно

7 друго читање
0
0
2,701
У току реорганизација РТБ-а и спајање четири зависна предузећа у једно

Статусном променом до јединствене компаније

Ново, јединствено предузеће биће правни следбеник свих права и обавеза зависних предузећа и права његових запослених, акумулираће их и наставити. – Сви запослени наставиће да раде у јединственој компанији, у складу са Законом о раду. – Са јединственим предузећем изгубиће се унутрашњи ПДВ, а кроз поступак јединствене контроле над целим технолошким процесом и укупним пословањем успешније ће се водити производња и много потпуније пратити свака њена фаза
У току реорганизација РТБ-а и спајање четири зависна предузећа у једноРТБ
. – Реорганизација РТБ-а Бор и спајање његова четири зависна предузећа у једно биће спроведено најкасније до 30. јуна ове године. Реч је о класичном припајању зависних предузећа Матичном, онако како је то дефинисано Унапред припремљеним планом реорганизације усвојеним још 2016. године. РТБ Бор за све то време откад је на снази УППР није пропустио ниједан рок из овог обавезујућег документа који, заправо, представља судску пресуду и најважнији је за пословање компаније. Тако и статусну промену обавља на време јер постоје и друге важне активности које објективно треба да се десе до краја ове пословне године. И оне су, такође, предвиђене УППР-ом, а реч је о привлачењу потенцијалних стратешких партнера. На томе се интензивно ради од средине прошле године и то са озбиљним компанијама. Јер, ако упоредимо садашњицу са свим ранијим покушајима да се РТБ приватизује, када се све завршавало у почетној фази или се прекидало на средини, овога пута се у том процесу прилично одмакло јер су се појавили озбиљни саговорници, пре свега, државе Србије, па онда и РТБ-а Бор. Тај посао треба да се оконча у преосталом времену које ће бити омеђено одлукама, најпре надлежних државних институција које прате ток довођења стратешког партнера, а онда формално и одлукама органа РТБ-а Бор.
У току реорганизација РТБ-а и спајање четири зависна предузећа у једноШто се саме статусне промене и тог процеса припајања тиче, то значи да ће, у односу на садашње стање где четири правна лица чине РТБ Бор Групу и представљају пословни комплекс, она бити спојена, али ће у унутрашњој организацији постојати класична органска веза пошто је производња бакра фазна. Значи, неће се пореметити ниједан једини ток у делу производње и оног основног пословања. Суштински, статусном променом се неће учинити никакви радикални потези у смислу рационализације броја запослених, јер ће сви наставити да раде у РТБ-у, у складу са Законом о раду.

Нацрт плана статусне промене под лупом јавности

У току реорганизација РТБ-а и спајање четири зависна предузећа у једноСтатусну промену припремају надлежне службе предузећа, а то шта она са собом носи, поред огромног посла за правнике и економисте који треба да је спроведу у дело, представљено је широј јавности у форми Нацрта уговора/плана о њој, на званичној интернет страни компаније. Ангажован је и правни саветник са стране ради стручне помоћи и реализације свих корака у спровођењу овог посла дефинисаног и Законом о привредним друштвима. Оно што је већ објављено на сајту је у складу са прописаним роковима који мора да се испоштују да би се статусна промена правно исправно спровела. Нацрт тог документа садржи све битне елементе, почев од правних узанси до података о имовини, обавезама, целокупној активи, пасиви и финансијској позицији оних који улазе у то будуће Друштво. Практично, Нацрт плана о статусној промени садржи личну карту РТБ-а Бор и тај документ треба да буде оглашен и доступан јавности најмање 30 дана пре доношења одлуке о статусној промени. Његовим објављивањем на сајту компаније и Агенције за привредне регистре 30. марта стекли су се услови да се све оконча 30. јуна. До тада треба израдити финансијске извештаје, иза њих и ревизорске, а новина је да ће се због статусне промене радити два ревизорска извештаја – један за финансијски извештај који је укључен у нацрт документа, а други за саму статусну промену. Документ ће добити правну снагу оног тренутка када све извршене статусне промене буду регистроване у АПР-у, па ће од тада имовина и обавезе Рудника бакра Бор, Рудника бакра Мајданпек и Топионице и рафинације постати власништво РТБ-а, а запослени у ова три предузећа његови радници. Сви они наставиће да раде у РТБ-у у складу са Законом о раду.
Поштовање свих поступака и процедура важно је не само ради успешности статусне промене, већ и због тога што РТБ послује у складу са УППР-ом, који упозорава на чињеницу да том активношћу не сме да се угрози позиција повериоца. И, то је, у суштини, најбитнија ствар.

Ново предузеће – нова организација

Нова организација имаће за последицу најпре јединствено предузеће. Оно што је РТБ Бор Група покушавала одувек да буде, сада ће и формално постати. Ново, јединствено предузеће биће правни следбеник свих права и обавеза зависних предузећа и права његових запослених, акумулираће их и наставити. Са јединственим предузећем изгубиће се унутрашњи ПДВ и то је са становишта ликвидности, очувања касе и располагања новцем веома важна ствар. Више, дакле, неће бити тог „заробљеног“ новца на по месец дана. Друго, кроз поступак јединствене контроле над целим технолошким процесом успешније ће се водити производња и много потпуније пратити свака њена фаза, које су наслоњене једна на другу.

Нов Колективни уговор

Предстоји и израда новог Колективног уговора, јер су сви важећи појединачни документи, изузев мајданпечког, истекли. Због тога је ово обавеза више, која би свакако морала да се заврши у најкраћем року, без обзира на статусну промену. Стручне службе РТБ-а Бор, у име послодавца, већ анализирају елементе будућег Колективног уговора јер постоји интенција да он буде усвојен пре него што се статусна промена заврши. Свако предузеће би га посебно потписало, али би он од прве до последње тачке био јединствен.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Градској „Топлани“ без накнаде уступљени опрема и постројења у старој Енергани

Србија Зиђин Копер помаже грејну сезону у Бору Пошто је процес производње енергије у градс…