Почетак Екологија У заштиту животне средине инвестирано 161 милион долара, највећи еколошки подухват тек следи

У заштиту животне средине инвестирано 161 милион долара, највећи еколошки подухват тек следи

28 друго читање
0
0
552

„Високи планири“ и језеро „Робуле“ ускоро зелени

Коповско одлагалиште „Високи планири“, које доминира у Бору, као и језеро „Робуле“ ускоро ће бити озелењени! Овај посао није био саставни део Уговора о стратешком партнерству Zijina са Владом Србије, пошто је реч о парцелама које су историјско наслеђе некадашњег РТБ-а Бор, али је Serbia Zijin Copper недавно потписала тројни уговор са борским Институтом за рударство и металургију и градом у намери да се он што пре заврши. У циљу заштите животне средине и здравља грађана Бора и околине, пошто под утицајем ветра са „Високих планира“ долази до поновне емисије и детектовања повећаних концентрација тешких метала у ваздуху, Serbia Zijin Copper ће, након што на целој површини распланира здрави слој земље, формирати травни покривач и на тај начин знатно смањити емисију прашине
SZC
. – Од доласка Zijina у Србију, укупне инвестиције у Бор и Мајданпек четвороструко су премашиле цену по којој је кинеска компанија докапитализовала рударско-металуршки комбинат и реализовала стратешко партнерство са Србијом. У техничку обнову и проширење четири рудника и топионице у Бору, као и у бројне пројекте безбедности и заштите животне средине, Serbia Zijin Copper је за три и по године уложила милијарду и 320 милиона америчких долара, односно 60 милиона долара више од онога што је била у обавези да учини до краја 2024. године. Уговором о стратешком партнерству Zijin се, подсетимо, децембра 2018. обавезао да у наредних шест година у побољшање производње, повећање ефикасности, отварање нових рудника, али и знатно повећање продуктивности инвестира милијарду и 260 милиона америчких долара.
Идући путем зеленог и одрживог развоја, и то подруку са екологијом, Serbia Zijin Copper је у само у заштиту животне средине до априла ове године уложила 161 милион долара, а до краја 2022. инвестираће још 50 милиона долара. У рад су пуштени системи: за прикупљање и одсумпоравање димних гасова из топионице (август 2021), за пречишћавање киселих отпадних вода из рудника “Јама” и “Ново Церово” (октобар 2021), за пречишћавање отпадних вода из мајданпечког “Северног ревира” (новембар 2021), као и за пречишћавање отпадних вода из језера “Робуле” (октобар 2021). Опрема за мониторинг квалитета воде у Борској и реци Пек монтирана је децембра прошле године и систем је пуштен у пробни рад. До априла ове године пречишћено је 110.000 кубика отпадних вода, а озелењено је 727.000 квадратних метара деградиране површине и посађено 170.000 садница.

Озелењавањем против прашине

Међутим, то није све јер највећи еколошки подухват тек следи. Коповско одлагалиште „Високи планири“, које доминира градом, као и језеро „Робуле“ ускоро ће бити озелењени! Овај посао није био саставни део Уговора о стратешком партнерству Zijina са Владом Србије, пошто је реч о парцелама које су историјско наслеђе некадашњег РТБ-а Бор, али је Serbia Zijin Copper недавно потписала тројни уговор са борским Институтом за рударство и металургију и градом у намери да се он што пре заврши. Након што се отпадна вода, као вишедеценијски проблем акумулације у језеру „Робуле“, потпуно пречисти и језеро исуши, компанија ће површину затрпати раскривком са оближњег одлагалишта, а затим озеленети.
Са истим мотивом Serbia Zijin Copper је са Институтом за рударство и металургију у Бору потписала споразум и о озелењавању „Високих планира“. Борска научно-истраживачка институција, која је носилац права над овом непрегледном парцелом у власништву државе Србије, дала је сагласност компанији да и тамо реализује озелењавање и на тај начин спречи ресуспензију, односно поновно подизање честица прашине. У циљу заштите животне средине и здравља грађана Бора и околине, пошто под утицајем ветра са „Високих планира“ долази до поновне емисије и детектовања повећаних концентрација тешких метала у ваздуху, Serbia Zijin Copper ће, након што на целој површини распланира здрави слој земље, формирати травнати покривач и на тај начин знатно смањити емисију прашине.

Заштита водотокова

Serbia Zijin Copper решава и наслеђене проблеме у области заштите водотокова, па имплементира нове технологије и издваја велика средства за набавку, уградњу и функционисање система који би то омогућили.
Када је реч само о Руднику бакра Мајданпек, израда техничког рударског пројекта и уградња постројења за пречишћавање вода са копова „Северни“ и „Јужни ревир“, стални мониторинг квалитета површинских вода, односно мрежни систем за праћење воде у реци Пек, изградња перионице за тешка возила са затвореним системом и уградња сепаратора за зауљену воду само су неки од пројеката реализованих са тим циљем. Успостављена је и редовна пракса чишћења старих и новоизграђених сабирника и таложника, изграђене су перионице на излазним капијама рудника, уведен систем рециркулације у погону „Филтража“, све са циљем да се затвореним кружењем воде онемогући њено истицање у водотокове, а поред тога и редовно чисти корито реке Мали Пек и то не само у зони рудника.
Пречишћавање рудничких вода са копова засновано је на затвореном систему, без икаквог испуштања штетних материја, што омогућава да се претходно неутралисана вода са „Северног ревира“ препумпава у базен за технолошку воду и дистрибуира погону флотације, а вода са „Јужног ревира“ препумпава до базена за техничку воду у флотацији.
Увођење онлајн система за прац́ење квалитета воде реке Пек је конкретан допринос спровођењу основних опредељења Zijin Grupe у области заштите животне средине и омогућава континуирано праћење садржаја цинка, бакра, арсена, мангана, али и података о ph вредности воде реке Пек низводно од зоне рудника. Сада је садржај чврстих честица и јона метала у води реке Пек знатно мањи него пре три године, а квалитет воде значајно је побољшан.
Потпуно посвећена опредељењу за заштиту животне средине, компанија Serbia Zijin Copper покушава да све водотокове заштити од утицаја рударских активности, па се изградњом мреже таложника и водосабирника смањује и могућност да атмосферске воде из зоне рудника понесу и друге садржаје.
Подсетимо и да је Serbia Zijin Copper учинила све да у прописаном року испоштује све захтеве и препоруке надлежних инспекцијских органа, али и ставове струке, са циљем да се спречи понављање нежељених појава и негативног утицаја на квалитет животне средине.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Екологија

Оставите одговор

Погледајте и

Генерални директор похвалио руководиоца Одељења за безбедности у кривељској флотацији

Славици Милосављевић уручена захвалница за професионалан и савестан рад Захваљујући њеном …