Почетак Актуелно Рударство Велики посао у флотацији Рудника бакра Мајданпек

Велики посао у флотацији Рудника бакра Мајданпек

2 друго читање
0
0
1,194

Предстоји измештање пловеће пумпне станице

Са циљем да се обезбеди несметани рад пловеће пумпне станице, која снабдева водом флотацијску производњу, и подигне безбедност флотацијског језера и јаловишта – припрема се њено пресељење на 1,6 километара удаљену локацију, у средњу увалу. – Комплетно измештање би у идеалним условима могло да буде завршено за 180 дана и уз минималне застоје у раду флотације
Велики посао у флотацији Рудника бакра МајданпекРБМ
. – Пловећа пумпна станица, изузетно важно постројење за производњу у Руднику бакра Мајданпек, требало је да буде измештена још деведесетих година прошлог века. О томе говори технолошки пројекат из 1994. године “Снабдевање флотације Мајданпек повратном индустријском водом” којим је предвиђено њено пресељење у средњи или далеки залив. Као скуп пројекат, одлаган је због недостатка средстава, па се тек сада припрема измештање, како због саме локације и све мање дубине замуљеног језера, тако још и са циљем да се вода одбије са превоја Шашка и та брана, односно тај сектор, потпуно осигура за несметан рад наредних деценија.
Велики посао у флотацији Рудника бакра МајданпекУ току ове године пловећа пумпна станица требало би да се измести, јер је угрожена муљем. Хидроциклонирањем јаловине гради се брана, али се ситан муљ испушта и таложи у језеру смањујући дубину код понтона пловеће пумпне станице на око 3,5 метра. Она додуше, може да ради и на дубини од метар и по, али измештање је потребно јер је та брана надвишена до коте 537, ојачана је у основи 180-190 метара, има завршен дренажни систем који смо започели пре 15-16 година и који функционише, али је то једина брана која је у контакту са водом и у сектору В је најугроженија – каже дипл. инж. Војислав Новаковић, технички руководилац филтраже, јаловишта и водоснабдевања. – Још више је била угрожена прошле године због киша, када је кота воде порасла на 521,7 метара, што је изнад кота природног терена у превоју Шашка и што би у случају рушења бране произвело несагледиве последице, односно, довело до пробоја воде и јаловине у доње јаловиште, Шашки поток, па би читав потез био угрожен.

?;
?;
Да би осигурали сектор В, у РБМ-у морају да одбију воду, направе пешчану “плажу” ширине 150 метара и тако задрже воду од контакта са браном на удаљености од најмање 150 метара. Због тога треба изместити пловећу пумпну станицу. Муљ који смањује ниво воде код понтона нагло долази, иако се сада циклонира на другом крају јаловишта, код бетонске бране. Ако на овом месту пумпе повуку муљ, стаће и оне и флотација коју оне снабдевају индустријском водом, па и рудник, што говори у прилог реализацији овог пројекта.
У току прошле године разматрали смо пет варијанти нове трасе за измештање пловеће пумпне станице у средњи залив. Дужина нове трасе је 1.600 метара, од чега би 1.125 метара требало да прође кроз шуму коју треба исећи у ширини 12 метара (површина 1,35 хектара) до нове локације. Предуслов да почну радови је да се са “Србијашумама” постигне договор о сечи, а према до сада вођеним разговорима то би могло да се догоди ускоро – каже Новаковић.
Када је одређивана најповољнија траса, кључни критеријуми су били да буде ван зоне будућих насипа, односно брана, пошто два потисна цевовода не би смела да буду затрпана насипима. Конкретно, у зони где су бране траса мора да буде изнад коте 550 метара надморске висине, Други критеријум је подразумевао да буде ван зоне будућег воденог огледала пошто се подизањем насипа дижу јаловина и водено огледало у јаловишту. Трећи захтев је да траса буде што краћа због инвестиција у цевовод и енергетске каблове. Јер, не сели се само понтон већ и високонапонско постројење неопходно за рад пловеће пумпне станице. Четврти критеријум је могућност изградње приступног пута са што блажим падом због кретања теретних возила која треба да интервенишу због резервних делова, сервисирања и рада на пумпама, а пети, да се не изгуби много на капацитету пумпи упркос издизању потисног цевовода због чега се отпори повећавају, а капацитет пумпи смањује.
Пошто су потребна два паралелна потисна цевовода од 1600 метара, пречниика 700 мм, откопан је цевовод пумпне станице Лесково – Пустињац и почело вађење око 1800 метара цеви, тако да ће један цевовод бити обезбеђен цевима, уз уштеду од око 20 милиона динара, док ће за други морати да се купе, вероватно, пластичне цеви, које се лакше и брже монтирају.
?;
?;
Направљена је спецификација потребних енергетских каблова до нове локације високонапонског постројења и покренута процедура набавке. Реч је о великој количини која ће коштати доста, јер пловећа пумпна станица има двоструко напајање из трафо станице Мајданпек 1 и из пумпне станице број 2, испод Флотације, јер не сме да остане без струје. Ту се, међутим, отвара проблем који треба решавати тачно по пројекту, будући да се из високонапонског постројења напаја и јаловиште, односно, пумпна станица Шашки поток која све воде из тог јаловишта препумпава у горње јаловиште Ваља фундата, а за то су потребна још два додатна кабла.
Овај велики посао се у идеалним условима може обавити за 180 дана, чак и да се одвија као на филмској траци, па је реално да ће трајати бар два месеца дуже.
Пловећу пумпну станицу треба преселити, ако је могуће, без или уз минималне застоје флотације (максимално два дана застоја). План је разрађен до детаља и то је могуће урадити, а када буде завршен нови цевовод, високонапонско постројење ћемо пребацити практично у раду, половину за половином – објашњава Новаковић. Велики посао у флотацији Рудника бакра Мајданпек Прво ћемо искључити један ред пумпи и за тај ред струју, пребацићемо понтон и пумпе, прикључити и пустити да ради десна страна, а кроз један цевовод омогућити да после краћег застоја флотација ради, па након тога пребацити и другу половину и после месец-два пустити у рад. Већ је јасно да су највећи и најтежи варилачки послови на цевоводу, јер треба урадити, испитати, снимити сваки вар и комплетан и једа и други цевовод.
Пројекат је сложен и веома битан за РБМ, јер је без пловеће пумпне станице незамислив рад флотације, а радови би могли да почну одмах по обезбеђењу дозволе “Србијашума” за сечу шума.
Најбитније је добити дозволу, искрчити шуму, урадити трасу, канал за укопавање цевовода, цевовод, анкерисати га бетонским држачима, затрпати, па положити каблове, подићи зграду за високонапонско постројење на коти 555 (око 200 метара од понтона на равном делу), повезати каблове, преместити понтон, повезати кабловима два пута по три пумпе – набраја Војислав Новаковић и закључује: – Све је сложено и деликатно, поред осталог, и због неприступачног терена.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Рударство

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…