Почетак Синдикална страна Запослени у РТБ-у добили нове Уговоре о раду

Запослени у РТБ-у добили нове Уговоре о раду

6 друго читање
0
0
924

Распоредна решења одлазе у историју 

 

Нови Уговор не доноси никакве организационе или финансијске промене, односно не ствара ниједну додатну обавезу, нити погоршава материјални положај запослених. Штавише, потписивање појединачног документа, уз већ постојеће колективне уговоре у предузећима, радницима даје озбиљну правну заштиту у периоду важења колективних уговора, што је изузетно важно пошто нас ускоро очекује излазак из реструктурирања – каже заменик генералног директора Мирјана Антић. – Потписивањем новог Уговора о раду постојећи материјални и радно-правни статус запослених уводи се у легалну правну форму
Запослени у РТБ-у добили нове Уговоре о радуРТБ
. – Дуго, можда и предуго, по речима заменице генералног директора за економику Мирјане Антић, трајало је усаглашавање текста и дефинисање битних елемената персоналних докумената за запослене у РТБ Бор Групи. Басен, односно сва његова зависна предузећа, подсећа она, нису у претходном периоду завршила законску обавезу усклађивања аката која се односе на сваког запосленог са важећим прописима Закона о раду. Јер, након израђених и усаглашених колективних уговора, досад није био учињен и тај недостајући, а нужни корак, за сваког појединца. Коначно је и тај посао завршен, па се од 22. октобра запосленима у сва четири басенска предузећа уручују нова појединачна документа.
Запослени у РТБ-у добили нове Уговоре о радуОбјективно, доста времена смо потрошили на усаглашавање радно-правне проблематике, иако је све то требало да буде преузето из интегралног текста колективног уговора. Но, битно је да смо ухватили тај „последњи воз“ јер нас ускоро очекује излазак из реструктурирања. Зато је важно да запослени знају да нови Уговор о раду не доноси никакве организационе или финансијске промене, односно не ствара им ниједну додатну обавезу, нити погоршава њихов материјални положај. Штавише, потписивање појединачног документа, уз већ постојеће колективне уговоре у предузећима, даје им озбиљну правну заштиту у периоду важења колективних уговора – каже Мирјана Антић.
Запослени у РТБ-у добили нове Уговоре о радуНови Уговор о раду, са понудом, дат је сваком запосленом да га проучи и у року од осам дана потпише. Документ, за разлику од претходног који се звао „распоредно решење“ садржи у најкраћем опис и попис послова, а обавезан елеменат односи се на материјална права сваког запосленог. – У тим уговорима о раду, поред броја рада и матичног броја, налази се и податак о радном стажу, о броју и називу радног места, о захтевима радног места (уколико радно место захтева посебне услове рада), али и још једна новина. У новим уговорима о раду нема бодова, што је била вишедеценијска пракса у Басену, већ се основна зарада у новом документу исказује у податку „динар по сату“. Свако од нас сада има лични старт (основну зараду по ефективном сату), утврђен у односу на базну јединицу која износи 116 динара по сату, динар више од оне коју је за Србију договорио Социјално-економски савет. Стручне службе предузећа урадиле су симулацију будућих материјалних примања, а период који је узет као полазна основа за рачуницу био је јануар-септембар 2013. године. Утврђен је коефицијент за свако радно место, од генералног директора до чистачице и тај податак налази се се у новом Уговору о раду. Битно је, подвлачим још једном, да ниједан радник неће добити тању коверту због превођења бодова у динаре по часу – објашњава Антићева.
Запослени у РТБ-у добили нове Уговоре о радуРаспоредна решења, дакле, одлазе у историју јер се потписивањем новог Уговора о раду у легалну правну форму уводи постојећи материјални и радно-правни статус запослених.
Релативно брзо десиће се организациона трансформација РТБ-а као последица завршетка рестурктурирања, а она ће захтевати промену организације и нову систематизацију радних места и то према формату новог предузећа. То је нешто што нас тек очекује. Такође, предстоји нам и усаглашавање постојећих Колективних уговора са важећим одредбама Закона о раду, а за ове послове одређен је рок шест месеци од дана ступања на снагу новог Закона о раду – закључује заменица генералног директора РТБ-а за економику.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Синдикална страна

Оставите одговор

Погледајте и

Редовно одржавање опреме кључ за боље еколошке ефекте и већу ефикасност борске топионице

Десетодневна контрола рада металуршких агрегата У оквиру застоја још једном су прегледана …