Почетак Актуелно Извештај о активностима „Зијин Мајнинга“ са берзе у Хонг Конгу

Извештај о активностима „Зијин Мајнинга“ са берзе у Хонг Конгу

8 друго читање
1
0
1,585
Извештај о активностима „Зијин Мајнинга“ са берзе у Хонг Конгу

Кинези у РТБ шаљу „разуман број посматрача“

По уплати прве транше, у износу не мањем од 100 милиона долара, кинески „Зијин“ ће преузети корпоративно управљање РТБ-ом Бор и то тако што ће успоставити скупштину акционара, надзорни одбор и виши менаџмент тим, који се састоји од генералног и других директора. – У прелазном периоду Кинези ће у РТБ Бор послати „разуман број посматрача, који имају право да траже све разумне информације о пословању РТБ-а“, објавила је хонгкошка берза
На дан склапања уговора о стратешком партнерству са Србијом и РТБ-ом Бор, 17. септембра, на сајту кинеске компаније „Зијин Мајнинг“ објављено је „Саопштење о инвестицијама „Зијин Мајнинг Групе“ у српски РТБ Бор путем увећања капитала“, са наднасловом „Трансакција која се може обелоданити“. Саопштење је објављено у виду извештаја о трансакцији сачињеног на хонгкошкој берзи, где је, иначе, регистровано пословање кинеске компаније.
Из документа сазнајемо да је на састанку Управног одбора кинеског „Зијина“ разматран и једногласно (са 11 гласова „за“ и без иједног уздржаног или гласа против) одобрен предлог улагања у српски РТБ Бор, у виду увећања капитала.
У детаљном и опширном саопштењу са берзе у Хонг Конгу, у основним информацијама о циљној аквизицији, наведено је да је „Бор активни рударски град и регионални административни центар који поседује неопходне објекте. Путни, железнички и водени транспорт су добро развијени, постоје богати водни ресурси и снабдевање електричном енергијом, а трошкови коришћења ових ресурса су релативно мали. У индустрији су висококвалитетни радници који поседују релевантне вештине“.
Објашњавајући својим клијентима где је и шта је Србија, у објави са хонгкошке берзе може се прочитати да је Србија забележила брз економски раст у последњих неколико година, са стабилним политичким окружењем, те да одржава пријатељски однос са Кином дуго времена. Истакнуто је, такође, да је то земља која је лако доступна воденим и копненим транспортом.
РТБ Бор је описан као државна компанија за производњу бакра, која поседује једине руднике бакра и једину топионицу у Србији. „Њени пројекти имају велики обим резерви ресурса и постоји велики потенцијал у повећању производних капацитета уколико се технологије унапреде“.
У саопштењу се наводи да је „Зијин Мајнинг“ спровео детаљну дијагностику (due dilligance) технологије, финансија, поштовања закона и заштите животне средине у РТБ-у Бор и, након тога, пажљиво проценио вредност српске компаније.
О начину, износу и плану за увећање капитала, односно докапитализацију РТБ-а Бор може се прочитати да ће „Зијин“ у РТБ уложити 350 милиона долара у готовини. На дан затварања ће, како пише у саопштењу, на банковни рачун РТБ-а Бор уплатити прву траншу улагања (од најмање 100 милиона долара). Преостале рате, до обавезних 350 милиона долара, могу да се измире у наредне три године од датума затварања трансакције. Тек након завршетка увећања капитала и уплате свих 350 милиона долара, „Зијин“ ће имати 63 одсто власничког удела у РТБ-у Бор, а остали акционари 37 процената.
По уплати прве транше, кинески „Зијин“ ће преузети и корпоративно управљање РТБ-ом Бор и то тако што ће успоставити скупштину акционара, надзорни одбор и виши менаџмент тим, који се састоји од генералног и других директора. У прелазном периоду „Зијин“ ће у РТБ Бор послати „разуман број посматрача, који имају право да траже све разумне информације о пословању РТБ-а“, пише у овој објави.
Бизнис-план и износ обавезних инвестиција у наредних шест година, укључујући и износ од 350 милиона долара, у тоталу износи 1,26 милијарди долара. У складу са планом развоја који је „Зијин“ поднео на надметању за РТБ Бор, овај обавезни инвестициони износ намењен је технолошкој надоградњи, проширењу и изградњи рудника и металуршког постројења, мада ће, како је наведено у саопштењу, старији дугови борске компаније имати приоритет у отплати. „Извори средстава за финансирање обавезних инвестиција су углавном од увећања капитала, нето новчаног тока у оперативним активностима РТБ-а, банкарске позајмице „Зијина“ итд.“
У саопштењу су, поред осталог, наведени и бројни инвестициони ризици на које је „Зијин“ упозорила берза у Хонг Конгу, а разврстани су у: ризике од одобрења, политичке и правне ризике, ризике од пројекта, тржишне и девизне ризике. „Успех трансакције је подложан неизвесности и инвеститори треба да буду свесни инвестиционих ризика“, наводи се на крају ове објаве.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Један коментар

  1. Dragan

    20. септембра 2018. у 04:34

    Kineska firma je akcionarsko društvo koje ima akcije na berzama u Hong Kongu i Šanghaju, pa mora na svom sajtu da objavljuje tzv. „Obaveštenja za investitore“ ( http://www.zijinmining.com/investors/Announcements-2018.jsp), koja se onda dostavljaju i objavljuju na berzama. Tako mogu da se prate aktivnosti budućeg većinskog vlasnika RTBa, kao što je ponuda za otkup minimalno 66% akcija kanadske firme koja ima prava na bogatom nalazištu Čukare Peki.

Оставите одговор

Погледајте и

Градској „Топлани“ без накнаде уступљени опрема и постројења у старој Енергани

Србија Зиђин Копер помаже грејну сезону у Бору Пошто је процес производње енергије у градс…