Почетак Безбедност и заштита Одмиче рушење старе топионице и сумпорне

Одмиче рушење старе топионице и сумпорне

4 друго читање
0
0
9,187
Одмиче рушење старе топионице и сумпорне

Разлози еколошки и безбедносни

Досад су у Топионици демонтирани електростатички филтер за реакторске гасове са дуваљкама и комплетан потисни гасовод, трафо-станица ДС 300, транспортери – редлери за реакторску прашину и вентилатори за одсисавање гасова испред бетонског димњака, а у Сумпорној четири мокра електростатичка филтера и димњак од 60 метара. – Процењена количина материјала који треба да се сруши: 13.000 тона челика, 400 тона олова, 6.000 тона армираног бетона и 3.500 тона опеке. – Извођачи радова, надзорни орган и представници инвестотора посебну пажњу придају поштовању свих прописа безбедности на раду, противпожарне и заштите животне средине

ТОПИОНИЦА. – Производна линија број један у Топионици и контактна два у Фабрици сумпорне киселине ускоро ће постати „шут и прах“ и нестати са лица земље. Наиме, „спровођење активности на уклањању и рушењу објеката старе Топионице и Сумпорне“ званично је почело првог априла. Досад су у Топионици демонтирани електростатички филтер за реакторске гасове са дуваљкама и комплетан потисни гасовод, трафо-станица ДС 300, транспортери – редлери за реакторску прашину и вентилатори за одсисавање гасова испред бетонског димњака, а у Сумпорној четири мокра електростатичка филтера и димњак од 60 метара. Пре тога обављени су сви припремни радови – сређивање градилишта, припрема складишних простора где ће се одлагати отпадни материјал (метали, армирани и неармирани бетон, опека). Направљен је и прецизан динамички план, тако да уклањање свих објеката ради прављења противпожарног пута, односно задовољења услова за добијање употребне дозволе треба да се заврши најкасније до 30. јуна.

Пошто је било потребно да радови што пре крену, убрзали смо поступак рушења. Овом важном послу приступило се из неколико разлога: први је тај што на месту пламене пећи старе топионице која се руши треба да прође противпожарни пут. Други услов је обавеза према канадској ЕДЦ банци, да би се задовољили еколошки критеријуми. Трећи је безбедност (објекти који се руше су склони паду, а опрема у овим деловима старе топионице је у лошем стању, па угрожава безбедност радника и опреме која је у функцији рада нове топионице). Уговор је потписан са београдском фирмом „Екоунија“. Она обавља радове заједно са подизвођачима који имају велико искуство у том послу – контролисали смо референтне листе како за извођача тако и за подизвођаче. Написане су комплетне процедуре са извођачима, као и са надзорним органом (Грађевински факултет Београд), које се у потпуности примењују – рекао је Зоран Васковић, главни машински инжењер за Топионицу и Сумпорну. Да би радови могли да почну, најпре је морала да се обезбеди дозвола за рушење од Министарства привреде. Када је дозвола добијена, урађен је пројекат рушења са којим се приступило тражењу дозволе за извођење радова од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. По добијању сагласности упућен је захтев за пријаву радова грађевинској и инспекцији заштите на раду. Паралело са тим, Служба за безбедност и здравље на раду ТИР-а урадила је план превентивних мера. Извођачи радова, надзорни орган и представници инвестотора посебну пажњу придају поштовању свих прописа безбедности на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине. Такође и безбедности и заштити објеката, опреме и инсталација које су у функцији рада нове топионице и ФСК, а налазе се у непосредној близини објеката који се руше. Реч је о озбиљном послу са компликованим објектима и великој количини материјала – деловима конструкције и опреме, а ту је и грађевински шут. Стручне службе Топионице и Сумпорне направиле су спискове и процениле количину комплетног материјала који треба да се сруши: 13.000 тона челика, 400 тона олова, 6.000 тона армираног бетона и 3.500 тона опеке. Зато овај поступак у неким објектима подразумева веома пажљиво рушење, да се не би оштетили нови објекти, постројења и инсталације који раде. Примера ради, на многим местима испреплетане су инсталације за довод кисеоника и електроинсталације за нову топионицу са објектима које треба уклонити – нагласио је Младен Живковић, руководилац грађевинског одржавања у Топионици. Додаје да се сва количина срушеног (отпадног) материјала, како металног тако и грађевинског, мери на вагама РТБ-а, што контролишу представници инвеститора и стручног надзора. Након демонтаже опреме и уклањања свих делова, предвиђено је да се на том месту обави рекултивација комплетног терена која нарочито у Фабрици сумпорне киселине подразумева испитивање киселости земљишта (најпре проверу квалитета земљишта и одређивања до које дубине ће се заменити тамо где је евентуално контаминирано) и оплемењивање околине. Душанка Миљковић, помоћник директора ТИР-а за заштиту животне средине, истиче да је Служба за екологију ТИР-а направила план мера за затварање и рушење погона и, на основу њега, спроводе се потребне мере да не дође до утицаја на животну средину. – Посебне мере се предузимају за привремено складиштење отпада који настаје од рушења. Извођач радова ће, заједно са нама, обавити класификацију отпада – за неопасан отпад биће одређено једно складиште, а за опасан отпад одредиће се посебно складиште где ће бити одложено и после третирано по важећим законима Републике Србије. Након уклањања отпада овлашћена лабораторија урадиће анализу земљишта на основу које ће се обавити ремедијација и, ако буде требало, евентуално уклањање контаминираног земљишта а затим озелењавање слободних површина. Поднели смо захтев Министарству заштите животне средине за одлучивање о потреби израде студије утицаја на животну средину приликом рушења објеката и оно је издало решење да то није потребно, јер није било жалби и примедби заинтересованих страна.
Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Безбедност и заштита

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…