Почетак Екологија Почетни утицај нове топионице бакра у Бору на квалитет ваздуха – охрабрујући!

Почетни утицај нове топионице бакра у Бору на квалитет ваздуха – охрабрујући!

5 друго читање
0
0
1,127

„Брисање једне црне тачке“

 

Иако је у периоду када је радила само нова топионица (новембар 2015 – август 2016. године) било прекорачења граничних вредности (ГВ) дневних концентрација сумпор-диоксида, анализа указује на знатно смањење њихове учесталости и интензитета: појаве прекорачења граничних вредности (125 микрограма по кубном метру) ређа су пет пута, прекорачења двоструке вредности ГВ десет пута, а прекорачења троструке вредности ГВ 34 пута – наводи се у раду аутора Тихомира Поповића, Јасмине Кнежевић и Биљане Јовић из Агенције за заштиту животне средине
РТБ
. – Почетни утицај нове топионице бакра у Бору на квалитет ваздуха у овом граду је веома охрабрујући. Иако је у периоду када је радила само нова топионица (новембар 2015 – август 2016. године) било прекорачења граничних вредности (ГВ) дневних концентрација сумпор-диоксида, анализа указује на знатно смањење њихове учесталости и интензитета: појаве прекорачења граничних вредности (125 микрограма по кубном метру) ређа су пет пута, прекорачења двоструке вредности ГВ (250 микрограма по кубном метру) десет пута, а прекорачења троструке вредности ГВ (375 микрограма по кубном метру) 34 пута.
Ово је закључак рада „Брисање једне црне тачке – почетни утицај нове топионице бакра у Бору на квалитет ваздуха“ (аутори: Тихомир Поповић, Јасмина Кнежевић и Биљана Јовић из Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине ВРС) који је представљен на 44. саветовању „Заштита ваздуха 2016“ (од трећег до петог октобра у Кладову).

Оцена стања квалитета ваздуха у граду бакра обављена је у односу на ЕУ стандарде у овој области преузете у домаћу регулативу, као и на просечно стање пре активирања само нове топионице (од 2010. до 2014. године). Од формирања државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха и његовог оцењивања у зонама и агломерацијама, како се у раду наводи, Бор је имао трећу категорију квалитета ваздуха – прекомерно загађен ваздух. Емисије SO2 из топионице бакра биле су доминантне на овом подручју и једне од највећих у Србији. Стога су разумљива очекивања да активирање нове топионице, са знатно мањим емисијама SO2, допринесе побољшању квалитета ваздуха у Бору.
У оквиру државне мреже за праћење загађења ваздуха у Републици Србији, функционише и АМСКВ „Градски парк“ – једна од пет аутоматских мерних станица квалитета ваздуха у Бору (остале су „Институт РиМ“, „Брезоник“, „Кривељ“ и „Слатина“). На овом мерном месту регистрована су најчешћа и најинтензивнија прекорачења стандарда квалитета ваздуха, па су за анализу коришћене дневне концентрације SO2 овде измерене. Иако је само нова топионица радила од почетка новембра 2015., годишња концентрација СО2 измерена у „Градском парку“ значајно је нижа него ранијих (2014. је била 246, а лане 145 микрограма по кубном метру. Такође је важна и чињеница да је после шест претходних година са сталним растом годишњих концентрација SO2 у Бору, просек за 2015. мањи од минулих година. Од јануара до августа 2016. настављено је опадање просечних концентрација SO2 (52,1 микрограм по кубном метру). Реално је очекивати да се уочени трендови наставе у наредном периоду. На тај начин ће се избрисати најизраженија црна тачка квалитета ваздуха у Србији – истиче се у закључку овог рада.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Екологија

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…