Почетак Актуелно Мајданпек Програм штедње у Руднику бакра Мајданпек

Програм штедње у Руднику бакра Мајданпек

4 друго читање
0
0
788

Нова техно-економска решења 

Разрађене мере за смањење нормативних трошкова за 55 милиона динара до краја године. – У погону дробљења руде стварају се услови за добијање квалитетнијег гранулата који ће омогућити смањење трошкова, потрошњу електричне енергије за 2,42 кwх/т, шипки за 16,4 одсто и кугли за 15,8 процената, уз истовремено повећање капацитета млинских секција за просечних 15,1 одсто и повећање искоришћења на бакру за један проценат
Програм штедње у Руднику бакра МајданпекРБМ
. – У Руднику бакра Мајданпек прве дане октобра обележиле су активности за успостављање нових техно-економских решења са циљем да се оперативни трошкови снизе и оствари планирано повећање производње бакра и племенитих метала. Могућности за уштеде сагледавају се на сваком месту у свим деловима предузећа. Пажња је посебно усмерена на решења у погону дробљења руде која треба да резултују смањењем потрошње електричне енергије и мељућих тела уз истовремено повећање капацитета млинских секција и искоришћења на бакру. Анализе су показале да нормативни трошкови могу у последњем кварталу да се смање за 55 милиона динара.
У најкраћем року, због континуитета производње руде, морамо изместити деоницу магистралног пута и корита реке Пек и осигурати насуту брану у Шашком потоку подизањем круне бране за метар да бисмо обезбедили ретензиони простор за пријем атмосферских вода – каже Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек. – Поремећаје у преради руде ћемо спречити уградњом новог метал-детектора за дробилицу ХП6 и побољшањем система подмазивања дробилица кроз текуће одржавање. Чистимо све дренажне и сабирне канале изнад бункера за издробљену руду и преусмеравамо атмосферске воде изнад бункера. Све радимо са циљем да се добија квалитетнији гранулат који ће омогућити смањење трошкова: потрошњу електричне енергије за 2,42 кwх/т, шипки за 16,4 одсто и кугли за 15,8 процената, уз истовремено повећање капацитета млинских секција за просечних 15,1 одсто и повећање искоришћења на бакру за један проценат. Анализе су показале да трошкови у последњем кварталу могу да се смање на електричној енергији за 27,7 милиона динара и још толико на куглама.
Завршетак ревитализације погона дробљења и млевења повећао је часовни капацитет млинова на секцијама 6 до 9, па је могућ и рад само великих секција уз уштеде на електричној енергији и мељућим телима. Осим тога, затворени циклус дробљења обезбеђује боље искоришћење електричне енергије на млевењу.

Определили смо се и за пуну контролу унутрашњег транспорта у самом руднику, јер пратимо и настојимо да оптимализујемо утрошак нафте, уља и других елемената – наводи Томић. – Потрошњу уља бисмо могли да преполовимо редовним прегледом и сервисирањем опреме и заменом дотрајалих заптивних елемената и хидрауличних инсталација на машинама.
Осим овога, измештањем одређених служби из монтажног објекта у зграду Дирекције и прерасподелом просторија остварује се уштеда и до 400 хиљада динара у грејној сезони. И издатак за даљинско грејање би реално могао да буде мањи јер је договорена уградња калориметра, па би био мањи и утрошак топлотне енергије током викенда и празника када канцеларије није неопходно загревати. Сагледава се и могућност израде постројења за компензацију реактивне електричне енергије, чиме би месечно могло да се уштеди, према садашњој потрошњи, до четири милиона динара. Према студији, реч је о инвестицији која би за само годину дана постала исплатива.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Мајданпек

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…