Почетак Екологија Рудник бакра Мајданпек брине о животној средини

Рудник бакра Мајданпек брине о животној средини

0 друго читање
0
0
972

Контроле вода, прашине, таложења, буке, а ускоро и сеизмике

 

Недавно замућење реке Мали Пек последица је извођења радова на Андезитском прсту, потврдили извештаји надлежних републичких инспекција. – Радовима на овом и другим радилиштима РБМ не доводи до загађења
Рудник бакра Мајданпек брине о животној срединиРБМ
. – Рудник бакра Мајданпек, као друштвено одговорно предузеће, посебну пажњу у раду поклања актуелним питањима екологије. Животно везани за простор који им обезбеђује егзистенцију, мајданпечки рудари, поштујући предвиђене мере у бројним областима, своју животну средину покушавају да поштеде лоших утицаја.
Престанком рада на Северном ревиру, интензивирали смо радове на Андезитском прсту, односно северном делу Јужног ревира. Извођење неопходних радова довело је до замућења Пека. Јер, морали смо да доведемо етажу 365 у пројектовано стање, да израдимо плато 350 по којем ће ићи будуће корито реке Пек, руднички пут и канализациона мрежа. Рудник бакра Мајданпек брине о животној срединиПрекидом тих радова престало је и замућење – каже Андреја Марковић, помоћник директора Рудника бакра Мајданпек за рударство. Он објашњава да су реку спровели цевима до дела где су изводили радове, а у преосталом је каналисали и тече незамућена. – У време када је било замућења имали смо ванредну инспекцију Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за заштиту животне средине и Министарства рударства и енергетике. Њихова контрола је утврдила да је до замућења дошло због извођења радова, а сада га, како се и види, више нема. Мораћемо да изградимо ново корито Малог Пека, на овој деоници испод Андезитског прста, али ћемо то тако да обавимо што ћемо спровести цевима преостали део реке, па тако нећемо утицати на њено замућење. Те радове почећемо 12. јануара.
У року од два месеца ново корито Малог Пека треба да буде завршено.
Рудник бакра Мајданпек брине о животној срединиРадовима на овом радилишту и у осталим погонима РБМ не утиче на реципијенте, не доводи до загађења. Ово рудиште има огромну количину сливних вода, а ми као друштвено одговорно предузеће, контролишемо воде. Имамо седам тачака са којих воду узоркује Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, као референтна установа. Према резултатима тих контрола, воде које се уливају у Пек у границама су дозвољених вредности – наводи Марковић. – Осим вода, имали смо и контролу заштите животне средине по студији о процени утицаја. Из те студије, према мерама које су дате, утврђено је да ми, као извођачи радова, на овом и другим радилиштима где су привремени и стални путеви, немамо прашину која би утицала на животну средину. Јер, купили смо цистерну запремине 40 кубних метара којом тако одржавамо те путеве да не буде подизања прашине према граду.
Широј јавности је мало познато да се редовно контролишу и други утицаји, па и таложне материје у околини града. На мерним местима није утврђено прекорачење дозвољених количина таложних материја, потврдила је контрола коју обавља Институт за рударство и металургију, Бор. Контрола буке поверена је Институту „27. јануар“ из Ниша, специјализованој установи која се преко тридесет година бави проблематиком безбедности и здравља запослених, заштите од пожара и заштите животне средине. Она је потврдила да радом опреме и извођењем радова на овом и другим радилиштима у Руднику бакра Мајданпек нису прекорачене дозвољене границе буке.
Осим тога, у Руднику бакра Мајданпек уводе и мониторинг утицаја сеизмике на околину, односно на град. Мерне тачке ће бити постављене на више локација.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Екологија

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…