Почетак Корпоративна одговорност Рудник бакра Мајданпек прати утицај минирања са копа на јужни део града

Рудник бакра Мајданпек прати утицај минирања са копа на јужни део града

1 друго читање
1
0
3,307

Мониторинг свих параметара

 

Систем омогућава утврђивање односа између параметара минирања, интензитета сеизмичких потреса насталих том приликом, спољних климатских утицаја, са једне стране, и реакције објеката, са друге. – На основу закона осциловања тла, које свакодневно може да се коригује резултатима сеизмичких мерења и законитостима утицаја потреса на промену ширине пукотине, могуће су измене параметара технологије минирања, како би се обезбедила сеизмичка заштита објеката
РБМ
. – Развој рударских радова на површинском копу „Јужни ревир“ Рудника бакра Мајданпек довео је до приближавања минских серија стамбеним и грађевинским објектима на подручју јужног дела града Мајданпека. Како јачи сеизмички потреси при свакодневним минирањима могу довести до оштећења зграда и других објеката у непосредној близини, РБМ већ годину дана спроводи пројекат ефикасног, поузданог и прецизног мониторинга параметара сеизмичких потреса и деформација објеката ради сталног и реалног сагледавања утицаја минирања.
У оквиру праћења утицаја сеизмичких потреса, инсталирани су системи мониторинга којима се, поред свакодневних мерења параметара потреса и ваздушних удара, прате и деформације пукотина на објектима. Уз то, прате се и климатски параметри, температуре и влажности, а води и анализира дневник минирања са геодетским снимцима минских серија, као и прецизна евиденција параметара бушења и минирања важних са становишта сеизмичких потреса – објашњава дипл. инж. рударства Дарко Извонар, носилац задатака развојних програма РБМ-а.
На основу података о вибрацијама тла и реакцијама објеката, мониторинг треба да омогући поуздану оцену утицаја минирања са радилишта „Јужног ревира“ на објекте у јужном делу Мајданпека. Систем омогућава утврђивање корелационих односа између параметара минирања, јачине сеизмичких потреса, спољних климатских утицаја, са једне стране, и реакције објеката, са друге. На основу тога, технологија минирања моћи ће да се унапређује и усавршава у погледу економичности, обезбеђења сеизмичке заштите и повећања сигурности минирања.
После неколико десетина минирања, прогноза брзине осциловања за свако следеће све је поузданија. На основу закона осциловања тла, које може да се свакодневно коригује резултатима сеизмичких мерења и законитостима утицаја потреса на промену ширине пукотине, могуће су корекције параметара технологије минирања, како би се обезбедила сеизмичка заштита објеката – наглашава Извонар.
Систем мониторинга омогућава даљинску контролу и конфигурацију, а резултати мерења се непрекидно складиште у меморији система у реалном времену, па такви могу да се емитују на даљу обраду и анализу. – Ради обезбеђења и чувања података о обављеним минирањима, води се дневник који за свако минирање садржи прецизне податке. Почев од тачног времена и датума, преко висине етаже, пречника и нагиба минских бушотина, линија најмањег отпора, растојања између и дужине минских бушотина, до примењене врсте експлозива, масе појединачних експлозивних пуњења, дужине чепа, укупног броја бушотине и низа других података и запажања – рекао нам је Дарко Извонар.
Јер, сваки од тих параметара има одређени утицај на јачину потреса, неки додуше, занемарљив, а поједини такав да се њиховим изменама у већој или мањој мери може контролисати сеизмички ефекат минирања са површинског копа „Јужни ревир“ на људе и објекте у јужном делу Мајданпека.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Корпоративна одговорност

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…