Почетак Актуелно Саопштење Управног одбора РТБ-а Бор

Саопштење Управног одбора РТБ-а Бор

0 друго читање
1
0
811

БЕОГРАД. – Према информацијама и документима које су доставила четири предузећа која послују у оквиру РТБ Бор Група – РТБ Бор д.о.о., обавештавамо да сходно члану 4. Правилника о начину поступања Агенције за приватизацију по захтевима за давање сагласности, генерални директор није био у обавези да тражи сагласност за закључење уговора о раду на неодређено време за лица запослена у овим правним субјектима.
Саопштење Управног одбора РТБ-а БорТакође, сходно одредбама Закона о предузећима и Закона о привредним друштвима, у надлежности управног одбора РТБ Бор није давање одобрења генералном директору за закључење уговора о раду, нити је председник УО лице овлашћено за закључивање било које врсте уговора. Такође, важно је напоменути да је господин Борис Драговић председник УО у друштву РТБ Бор Група – РТБ Бор д.о.о. док остала три зависна друштва имају своје органе управљања.
Председник УО ће на првој наредној седници УО РТБ Бор Групе дати на усвајање одлуку о утврђивању услова за било који вид радног ангажовања лица у РТБ Бор Групи.

Још повезаних текстова
В admin
Више текстова Актуелно

Један коментар

  1. SM

    19. априла 2014. у 14:01

    U društvenim preduzećima kao što je RTB Bor, moguće su zloupotrebe ovlašćenih lica po raznim osnovama, pa i kada je u pitanju zapošljavanje.Zbog toga se u takvim preduzećima formiraju komisije za prijem radnika, koje na osnovu raspisanih potrebnih uslova koje trebaju da ispunjavaju kandidati vrše odabir kadrova. A osnov za potrebe prijema nove radne snage je plan poslovanja za tu godinu u okviru koga je i plan potrebne radne snage. Zbog toga je neophodna kontrola ovlašćenih lica u društvenim predizećimada bi se te negativne pojave smanjile na najmanju moguću meru. E zato Vi gospodine Predsedniče UO imate obavezu da se bavite i pitanjem zapošljavanja radne snage, odnosno da li se poštuje zakonitost u radu od strane direktora ili od njega ovlašćena lica.

Оставите одговор

Погледајте и

Реакција на неодговорно понашање активиста НВО

СРБИЈА ЗИЂИН КОПЕР. – На планини Старица, на којој компанија Србија Зиђин Копер у ци…