Почетак Актуелно Шта РТБ-у Бор доноси интегрисани информациони систем?

Шта РТБ-у Бор доноси интегрисани информациони систем?

2 друго читање
0
0
829

Савремено праћење производње и пословања

 

Циљ увођења интегрисаног информационог система је обједињавање основних функција пословног система, рационална производња, планирање и доношење правих стратешких одлука. – Такав систем функционише у великим светским компанијама, а у Басену Бор почетак увођења планира се до краја године
РТБ
. – Упоредо са формирањем Центра за развој, истраживање и пројектовање, у Рударско-топионичарском басену Бор до краја године треба да почне реализација појединих делова интегрисаног информационог система, што ће бити нови корак у савременом праћењу производње и пословања.
Шта РТБ-у Бор доноси интегрисани информациони систем?Такав систем функционише у свим великим компанијама у свету. У том делу ми много каснимо, али добро је да смо почели. До краја године, осим формирања Центра за развој, истраживање и пројектовање, започеће увођење новог решења, даљинског надзора механизације на површинским коповима у Бору и Мајданпеку. Основни циљ је управљање производњом и трошковима – каже Димча Јенић, директор за развој РТБ-а Бор. – То значи да можемо у сваком тренутку да знамо где се која рударска машина налази, да ли ради, да ли јој је време за сервис… Евидентираће се њени радни ефекти, а по потрошњи горива и осталих нормативних материјала знаће се колика је цена производње у јединици времена. На основу тога планираћемо производњу и ефекте производње у физичким и економским вредностима. Зато се то и зове „управљање производњом и трошковима“ и само је један део будућег интегрисаног информационог система.
Према речима Димче Јенића, интегрисани информациони систем подразумева обједињавање основних функција пословног система Басена и састоји се из више делова који се током времена надограђују. Потпуна изградња и функционалност овог система очекује се у наредне две године.
Шта РТБ-у Бор доноси интегрисани информациони систем?Да би производња била рационална и да би стратешке одлуке биле правилно донете, неопходно је обједињено функционисање производног система и пословодства, књиговодства, рачуноводства, комерцијале, аналитике, кадрова… Једном речи, неопходно је обједињавање производног и свих осталих система да бисмо знали колико кошта производња, како ћемо се развијати у краћем, средњорочном и дугорочном периоду, каква ће бити цена бакра и осталих производа на тржишту, где се у датом моменту налази компанија… – напомиње Јенић.
Захваљујући савременим софтверима и формирањем Центра за развој, истраживање и пројектовање и интегрисаном информационом систему, РТБ Бор ће имати и друге могућности:
Шта РТБ-у Бор доноси интегрисани информациони систем?Моћи ћемо, на пример, да формирамо сопствену лабораторију за истраживање, можемо да направимо комплетну технолошку линију у индустријским условима за истраживање параметара дробљења, млевења и флотацијске концентрације, јер је због природе руде нужно претходно истраживање и утврђивање одређене рецептуре реагенаса за одређену врсту руде. То је неопходно да бисмо постигли максимално искоришћење концентрата по новој технологији какву ћемо имати када буде завршена реконструкција топионице и изградња нове фабрике сумпорне киселине – закључује Димча Јенић, директор за развој РТБ-а Бор.

Још повезаних текстова
В Милољуб Милошевић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Решен проблем инвалида рада РТБ-а Бор

Привремена решења постала коначна    РТБ. – Инвалиди рада Рударско-топиони…