Почетак Наука и образовање Стратегија развоја рударства у РТБ-у Бор до 2021. године

Стратегија развоја рударства у РТБ-у Бор до 2021. године

7 друго читање
0
0
1,278

Исплатива дугорочна производња бакра

 

Д. Јенић: Са осиромашењем рудних лежишта у свету и развојем науке и технике, економски значај рудних лежишта Бора и Мајданпека биће све већи, па зато лежишта у Бору и Мајданпеку представљају велики привредни потенцијал наше земље који треба, у оквиру стратешког развоја, најрационалније искористити. РТБ Бор има евидентиране геолошке резерве веће од 2,6 милијарди тона руде од чега оверене билансне рудне резерве са стањем радова 31. децембра 2014. године износе више од 1,3 милијарде тона
Стратегија развоја рударства у РТБ-у Бор до 2021. годинеРТБ
. – Стратешки план развоја рударства и повећања производње бакра у Рударско-топионичарском басену Бор заснива се на овереним билансним резервама руде бакра већим од 1,3 милијарде тона, на могућности повећања капацитета експлоатације руде набавком нове висококапацитативне рударске механизације. Осим тога, бржи развој Басена биће омогућен и реконструкцијом и набавком нове флотацијске опреме и применом нове флеш-смелтинг технологије топљења концентрата у новоизграђеној топионици, као и добијањем сумпорне киселине у новој фабрици сумпорне киселине. На тај начин ће се постићи већи технолошки резултати и заштита животне средине према највишим еколошким стандардима – каже се, између осталог, у документу „Стратегија развоја рударства и повећање производње концентрата бакра у РТБ-у Бор од 2016. до 2021. године“.
У овом документу, који је урадио Димча Јенић, директор за инвестиције и развој РТБ-а, предвиђена је реализација новог развојно-инвестиционог циклуса у Басену уз подршку Владе Републике Србије.
Дугорочно планирање производње у РТБ-у Бор у наредних десет до петнаест година базираће се на површинском откопавању, подземној експлоатацији, отварању нових рудника и примени нових технологија у рударству и металургији.

Стратегија развоја рударства у РТБ-у Бор до 2021. годинеУ масовној експлоатацији површинским начином откопавања ослањаћемо се на: Рудник бакра „Церово“ (лежишта“Церово 2″, „Церово Примарно“ и „Дренова“) са капацитетом од 2,5 милиона тона руде годишње у првој фази и прелазним капацитетом од 5,5 до коначног капацитета од 12 милиона тона руде годишње у другој фази; на Рудник бакра „Велики Кривељ“ са капацитетом од 10,6 милиона тона руде годишње; на Рудник бакра Мајданпек – лежиште „Јужни ревир“ са капацитетом од 8,5 милиона тона руде годишње у првој фази и капацитетом од 11 милиона тона руде годишње у другој фази. Такође, рачунамо и на интензивнију подземну експлоатацију у лежишту „Борска река“, после утврђивања адекватне методе откопавања са очувањем околине и изградње потребних инфраструктурних објеката, одводњавања и проветравања јаме, као и на отварање нових рудника и примену нових технологија у рударству и металургији. Ослањамо се и на нову топионицу и нову фабрику сумпорне киселине, где ће искоришћење бакра и сумпора бити 98 процената. Уз смањење аерозагађења обезбедиће се и заштита од утицаја отпадних вода функционисањем постројења за третман отпадних вода – истиче директор развоја РТБ-а Димча Јенић.

Стратегија развоја у бројкама

У периоду од 2016. до 2021. године планирано је откопавање 744,819 милиона тона ископина, односно 521,662 милиона тона јаловине и 223,157 милиона тона руде са средњим садржајем 0,316 одсто бакра из лежишта „Церово“, „Велики Кривељ“, „Јама“ и „Јужни ревир“. Тако ће се добити 683. 056 тона бакра у руди, односно 606.451 тона бакра у концентрату. Укупна планирана количина концентрата до 2021. године је око 2.905.000 тона, што значи да ће РТБ Бор од 2017. године производити потребну количину од 400.000 тона концентрата из домаћих сировина.

Циљ је да се оствари што већа добит компаније и бољи стандард радника, да се побољшају услови живота и рада становништва општина Бор и Мајданпек и повећа учешће РТБ-а Бор у бруто националном дохотку Републике Србије.

На основу тих елемената Димча Јенић закључује да постоје реалне претпоставке за дугорочну производњу бакра из лежишта Бора и Мајданпека. Та производња може бити исплатива под претпоставком да се производни капацитети знатно повећају и модернизују у складу са савременим достигнућима у развоју технике и технологије и побољшају економски параметри.
Стратегија развоја рударства у РТБ-у Бор до 2021. годинеСа осиромашењем рудних лежишта у свету и развојем науке и технике, економски значај рудних лежишта Бора и Мајданпека биће све већи, па зато лежишта у Бору и Мајданпеку представљају велики привредни потенцијал наше земље који треба, у оквиру стратешког развоја, најрационалније искористити. Рудне резерве бакра у експлоатационим зонама Бор и Мајданпек су озбиљно истражене. РТБ Бор има евидентиране геолошке резерве веће од 2,6 милијарди тона руде од чега оверене билансне рудне резерве са стањем радова 31. децембра 2014. године износе више од 1,3 милијарде тона – каже Јенић.
Стратегија развоја рударства у РТБ-у Бор до 2021. годинеРазвојно-инвестициони циклус за повећање производње руде и концентрата у РТБ-у Бор је у току јер су нова топионица и фабрика сумпорне киселине пуштене у рад. Највише ће се инвестирати у повећање капацитета производње у руднику „Церово“, односно у отварање нових површинских копова „Церово 2“ и „Церово примарно“ и у изградњу новог постројења за прераду са новом зградом флотирања и припадајућом инфраструктуром. Планирано је и повећање производње у јами, односно почетак отварања лежишта “Борска река” изнад 17. хоризонта и отварање рудних тела “Т3” и “Д”. Значајне инвестиције се већ остварују у Руднику бакра Мајданпек за реконструкцију флотације капацитета од шест, осам и 11 милиона тона руде годишње, а планира се и набавка потребне рударске механизације на површинском копу “Јужни ревир” за капацитет од 11 милиона тона руде годишње.

Још повезаних текстова
В Милољуб Милошевић
Више текстова Наука и образовање

Оставите одговор

Погледајте и

Решен проблем инвалида рада РТБ-а Бор

Привремена решења постала коначна    РТБ. – Инвалиди рада Рударско-топиони…