Почетак Актуелно У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци

У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци

10 друго читање
0
0
955

РТБ предао УППР Привредном суду у Зајечару

Суд у наредна четири дана може да обави све неопходне администратвине процедуре и да 20. маја донесе привремену меру која ће РТБ Бор Групи обезбедити правну зашиту од принудне наплате и у наредних шест месеци. – Б. Спасковски: Усвајањем УППР-а стварају се услови за одрживо пословање РТБ-а Бор јер се регулисањем историјског дуга, на начин који предвиђа овај документ, компанији пружа могућност да позитивно текуће пословање успешно организује и у тржишним условима док важи УППР
У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци РТБ
. – Стручне службе Рударско-топионичарског басена Бор предале су данас Привредном суду у Зајечару Унапред припремљени план реорганизације (УППР) предузећа. Документ је правовремено поднет, па Суд у наредна четири дана може да обави све неопходне администратвине процедуре и да 20. маја, односно осам дана пре истека законског рока у којем за сва домаћа предузећа у реструктурирању престаје да важи заштита од поверилаца (28. маја), донесе привремену меру која ће РТБ Бор Групи обезбедити правну зашиту од принудне наплате и у наредних шест месеци.
Ово је трећи УППР који су урадиле стручне службе Басена и он, у односу на претходна два документа, има нови „пресечни“ датум укупних обавеза компаније, 31. март. Дакле, другачији је ниво обавеза по свим класама, како према текућим повериоцима тако и према оним историјским којима је, наравно, урачуната камата за нов период. Мерама које су биле предвиђене претходним документима сада су, међутим, додате и две нове – увођење професионалног менаџмента и рационализација броја запослених.
У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци У оквиру ангажовања професионалног менаџмента, као нове мере реорганизације компаније, предвиђено је да се у другој половини ове године распише јавни тендер за одабир компаније која ће пружати ове услуге. Друга нова мера тиче се редукције броја запослених, али не једнократно, већ у периоду важења УППР-а. То практично значи да би смањење броја запослених ишло постепено у наредних пет година, почев од 2017. Том мером предвиђено је да ће број запослених на крају отплатног периода и завршетка УППР-а бити мањи од 3.500 и то у оквиру друштва које као послодавац преостане по извршеној статусној промени. Овде је веома важно истаћи да је ова мера потпуно у складу са нивоом природног одлива запослених у том периоду јер је РТБ Бор и по годинама стажа, а и по годинама живота запослених веома стар колектив – каже заменица генералног директора РТБ-а Бор за економику, маркетинг и финансије Мирјана Антић.
Рационализација броја запослених, као нова мера у УППР-у, оставља, с друге стране, могућност додатне корекције броја запослених, односно не ограничава пријем нових радника.
У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци Сматрам да је ова мера добро и широко обрађена. Није ништа чврсто „закуцано“, тако да се може обнављати радна снага. Оно што је сигурно, ове године неће бити социјалног програма. Добровољно изјашњавање почеће наредне и трајаће до 2023. године. Овде треба рећи и да једна од мера која је остала на снази из претходних докумената, проналажење стратешког партнера за „Церово примарно“, значи да ће ово потенцијално ново правно лице апсорбовати сигурно 300 до 400 радника Рудника бакра Бор. Уколико се стратешки партнер пронађе до окончања УППР-а, то ће бити ново правно лице. У супротном, радиће у склопу РТБ-а, али као посебан правни субјекат. Такође, не треба заборавити да су на помолу и нова радна места у „Фрипортовом“ руднику изузетно богатог садржаја бакра, где ће сигурно бити упослено бар 500 радника. Значи, у овом крају ће од рударства и убудуће живети око пет хиљада радника – каже генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски.
Он додаје да је у свему овоме веома важно да РТБ Бор измири обавезе према повериоцима у року и у износу који су предложени у УППР-у.
Привредни суд у Зајечару, усвајањем овог документа, доноси заправо судску пресуду којом обавезује РТБ на тако нешто. Иако документ показује економску јачину система, односно реалну могућност отплате старих дугова, отворена је и могућности задуживања ради измиривања старих обавеза – наводи Спасковски.
У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци УППР-ом, дакле, треба да буду регулисане све затечене обавезе четири предузећа у саставу РТБ Бор Групе које су евидентиране до 31. марта ове године. Зависно од статуса, обавезе су глобално категорисане као обезбеђене и необезбеђене. Обезбеђене су оне обавезе за које гарантују РТБ Бор и држава. Прворангирана таква обавеза је кредит ЕДЦ банке за изградњу нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Друге из ове категорије су гаранције које је РТБ дао у виду хипотеке или ручне залоге. То су све обавезе које ће се регулисати онако како су уговорене. Необезбеђене обавезе регулисаће се у оквиру предложених мера које су садржане у УППР-документу. У овом случају биће то условни отпис 90 процента затечених обавеза, уз отплату остатка, по истеку једногодишњег грејс периода, у наредних седам година.
Термин „условни отпис или отпуст“, објашњава Мирјана Антић, употребљава се зато што ће се тек осме године, у односу на датум усвајања УППР-а, заиста догодити чин отписа а пословне књиге очистити од нагомиланих обавеза из прошлости. До тада, након истека једногодишњег грејс периода, РТБ ће у наредних седам година отплаћивати старе обавезе.
Нови текст Унапред припремљеног плана реорганизације компаније који су израдиле консултантске куће БДО и КПМГ, а који је разматран и у Министарству привреде, 13. маја усвојили су највиши органи управљања РТБ-ом Бор – Управни одбор, а потом и Скупштина.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Редовно одржавање опреме кључ за боље еколошке ефекте и већу ефикасност борске топионице

Десетодневна контрола рада металуршких агрегата У оквиру застоја још једном су прегледана …