Почетак Актуелно У старој Енергани ужурбано ремонтују котлове број пет и седам

У старој Енергани ужурбано ремонтују котлове број пет и седам

2 друго читање
0
0
1,331
У старој Енергани ужурбано ремонтују котлове број пет и седам

 За сигурнији рад агрегата

 

На „петици“ тежиште је стављено на санацију озида, а на „седмици“ сопственим снагама генерално је сређен додавач угља, замењени сви оштећени „пужеви“, демонтирана и „препакована“ лева страна решетке за угаљ, саниран елеватор за допрему угља до бункера. – М. Јанковић: Са ова два котла имаћемо минималну сигурност за потребе грејања технолошког процеса и свих потреба у Топионици, Електролизи и осталим погонима које снабдевамо паром и топлом водом

У старој Енергани ужурбано ремонтују котлове број пет и седамЕНЕРГАНА. – У старој Енергани ових дана ужурбано ремонтују два од три инсталисана котловска агрегата (котлове број пет и седам). На „петици“ тежиште је стављено на санацију и генерални ремонт озида, пошто је био у веома лошем стању – у претходној сезони на више позиција појавила су се оштећења која су изазивала проблеме у раду котла. Радници фирме „Динк“ из Аранђеловца (радови су почели половином септембра) најпре су завршили демонтажу озида. У унутрашњости котла комплетно је замењен озид у каналима млина (за угаљ и ваздух), као и на спољном делу опеком (фасадном циглом) на местима где је то било потребно.
Такође је замењен озид у делу левка, односно пепепљаре котла, бочна страна, колектор и преградни зид између канала млинова и ложишта котла. У току је завршна монтажа ватросталног озида и, како се очекује, треба да буду готови за пет-шест дана (потом следи постепено загревање и сушење озида). Вредност уговорених послова (рад плус материјал) је око пет милиона динара. Упоредо са овим, санирани су и делимично замењени лимови и носећи профили на пепељари котла. То је обавила „Машинска обрада“ из Бора, а вредност тих радова је око 700.000 динара. Радници Службе одржавања Енергане ремонтовали су додавач млина или позиција око котла, челичне конструкције канала млинова.

На котлу број седам сопственим снагама генерално је ремонтован додавач угља, замењени су сви оштећени „пужеви“, демонтирана је и „препакована“ лева страна решетке за угаљ, саниран елеватор за допрему угља до бункера, делимично ремонтовани вентили, обављен преглед на мултициклону и блиндирање оштећених цеви у секцијама мултициклона. „Машинска обрада“ је заменила димни канал од вентилатора до димњака, а на деловима канала од мултициклона до вентилатора извршена је санација и АКЗ изолација. Вредност ових радова је 1,2 милиона динара. Завршена је делимична санација озида, ради се „шамотирање“ колектора у ложишту котла („Динк“ Аранђеловац). Планирано је да се, када се заврши „петица“, врате на „седмицу“ и замене опеку на предњем своду котла. Вредност радова и материјала је око 3,5 милиона динара.
У старој Енергани ужурбано ремонтују котлове број пет и седамОд три инсталисане котловске јединице, за сезону нисмо имали спремну ниједну. На овај начин обезбедили смо спремност у раду два котла, док трећи („шестица“) остаје ван строја. Уколико се стекну услови и буде новца, планирано је да се и он уради касније или наредне године. Са ова два котла имаћемо минималну сигурност за потребе грејања технолошког процеса и свих потреба у Топионици, Електролизи и осталим погонима које снабдевамо паром и топлом водом – рекао је Миљан Јанковић, технички руководилац старе Енергане.
Паралелно са овим радовима обављена су превезивања и санација на цевоводима и вентилима у склопу топлотне станице за дистрибуцију грејања (ТС 1). Промењен је усисини колектор и усисна арматура. Сопственим снагама, уз помоћ групе изолатера из Топионице, ради се термоизолација, као и санација крова зграде хемијске припреме воде, а треба да се санира и кров на котларници и надстрешница (уговорено је око 550 квадратних метара новог кровног покривача).
Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…