Почетак Актуелно Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучили:

Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучили:

6 друго читање
0
0
860

Планом реорганизације до зелене гране

 

РТБ подноси Привредном суду у Зајечару предлог за покретање стечајног поступка реорганизације кроз УППР. – М. Антић: Законом о стечају прописано је да се након усаглашавања са повериоцима и усвајања УППР-а, код надлежног суда отвори и одмах затвори стечајни поступак, што значи да РТБ Бор Група наставља са редовним пословањем у циљу заштите имовине и спровођења мера за измирење обавеза према повериоцима. – У прва три месеца ове године РТБ забележио плус из текућег пословања. – Б. Спасковски: Април је завршен са 11 одсто већом производњом од пројектоване, а већу производњу више не прати загађење ваздуха. У првој декади маја концентрација сумпор-диоксида на свим мерним местима, а у међувремену је отворено једно ново у Слатини, не прелази 100 микрограма по метру кубном ваздуха
Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучилиРТБ
. – Највиши органи управљања РТБ-ом Бор, Управни одбор и Скупштина, одлучили су на седницама 13. маја да усвоје текст Унапред припремљеног плана реорганизације, одобре подношење предлога за покретање стечајног поступка кроз УППР и овласте генералног директора да такав захтев за сагласност поднесе Привредном суду у Зајечару. У образложењу ових одлука наведено је да РТБ Бор подноси предлог за покретање стечајног поступка реорганизације кроз УППР јер су се за то стекли услови које прописује Закон о стечају. Имајући у виду потребу да се створе предуслови за дугорочни развој компаније, али и да се реше дужничко-поверилачки односи из прошлости, План реорганизације (УППР) наметнуо се као најповољнији начин за решавање, пре свега, „хипотеке прошлости“. Њиме би, како се чуло на седници Управног одбора, било могуће повољније намирење поверилаца него кроз стечајни поступак (банкротство).
Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучилиЗаконом о стечају прописано је да се, након усаглашавања са повериоцима и усвајања УППР-а, код надлежног суда отвори и одмах затвори стечајни поступак. То значи да РТБ Бор Група наставља са редовним пословањем у циљу заштите имовине и спровођења планом предвиђених мера за измирење обавеза према повериоцима. Планом реорганизације, односно УППР-ом, који је израђен са стањем на дан 31. марта ове године, предвиђено је следеће: отпуст дуга у висини 90% обавеза свих необезбеђених поверилаца, отплата преосталих 10% дуга у ратама и то у наредних осам година (укључујући 12 месеци грејс периода), отпис затезних камата од датума пресека стања до датума почетка примене Плана реорганизације, конверзија дуга у капитал (мера која се односи на Фонд за развој) и задржавање заложног права. У мере реорганизације спада и увођење професионалног менаџмента, рационализација броја запослених у наредних пет година, као и статусна промена припајања, где ће РТБ Бор Група убудуће бити организована тако што ће Матичном предузећу бити припојена његова три зависна друштва (РББ, ТИР и РБМ) – објаснила је заменица генералног директора РТБ-а за економска питања Мирјана Антић.
Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучилиУ наставку седнице разматран је и усвојен извештај о производно-финансијским резултатима компаније у прва три месеца ове године, када је разлика између прихода и расхода, не рачунајући трошкове амортизације, била у плусу 1,6 милиона долара. Од јануара до марта ископано је 4,31 милиона тона руде и уклоњено 4,38 милиона тона раскривке. Садржај „црвеног метала“ у руди био је 0,265%, па је произведено око 9.000 тона бакра у концентрату. У металуршке погоне отпремљено је нешто више од 50.200 тона сувог концентрата, па је из сопствених сировина продуковано 8.000 тона катодног бакра, а прерадом увозних добијено је још око 5.800 тона катода.
Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучилиПочетком маја добили смо од Министарства рударства сагласност да кренемо у откуп земљишта на локалитету „Церово 2“. Радови ускоро почињу и они ће „Церову“ обезбедити континуитет. Вредност земљишта проценио је Градски завод за вештачење из Београда, а откуп ћемо финансирати из сопствених средстава – рекао је генерални директор Басена Благоје Спасковски.
Говорећи даље о радовима који басенским рудницима обезбеђују континуитет Спасковски је истакао уклањање раскривке у источном делу мајданпечког „Јужног ревира“, али и завршетак реконструкције тамошње флотације, захваљујући чему је искоришћење сада седам до осам процената веће. Посебно је, међутим, нагласио „подизање“ капацитета прераде у новој топионици.
Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучилиАприл је завршен са 11 одсто већом производњом од пројектоване, а што је још важније, већу производњу више не прати загађење ваздуха. У последњих десетак дана концентрација сумпор-диоксида на свим мерним местима, а у међувремену је отворено једно ново у Слатини, не прелази 100 микрограма по метру кубном ваздуха. Подсећања ради, гранична вредност коју толерише Европска заједница јесте 675 микрограма, дакле ми смо далеко испод законом дозвољених граница – казао је Спасковски.
На крају седнице Управног одбора најзаслужнијим појединцима додељене су захвалнице за допринос изградњи нове топионице и фабрике сумпорне киселине.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Редовно одржавање опреме кључ за боље еколошке ефекте и већу ефикасност борске топионице

Десетодневна контрола рада металуршких агрегата У оквиру застоја још једном су прегледана …