Почетак Актуелно УО РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014

УО РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014

5 друго читање
0
0
780

„Мајка“ фирма у плусу 58 милиона динара

Матично предузеће из састава РТБ Бор Групе завршило прошлу годину са 58 милиона динара добити из текућег пословања. – Завршне рачуне за 2014. урадила сва четири басенска предузећа и документа су у законском року предата АПР-у, а пошто „мајци“ фирми, као носиоцу сложеног пословног система, предстоји и израда консолидованог финансијског извештаја до 31. јула ове године, Управни одбор РТБ-а на седници 29. јуна разматрао и усвојио само њен финансијски и извештај о пословању у прошлој години. – Пословање целе РТБ Бор Групе долази на дневни ред у јулу
Управни одбор РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014.РТБ
. – Матично предузеће из састава РТБ Бор Групе је, као и увек до сада, делило судбину осталих басенских предузећа и 2014. године пословало буквално „на ивици жилета“, како у економском тако и у делу ликвидности. И поред тога, „мајка“ фирма завршила је прошлу пословну годину са 58 милиона динара добити из текућег пословања, па су чланови Управног одбора Басена, на седници одржаној 29. јуна, без икакве дилеме закључили да је, уз све пратеће отежавајуће околности, прошле године остварено позитивно пословање у производњи бакра, злата, сребра и осталих племенитих метала. Финансијски и извештај о пословању Матичног предузећа у 2014. усвојен је једногласно.
Управни одбор РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014.Како се чуло на седници, завршне рачуне за прошлу годину урадила су сва четири басенска предузећа и то по новим законским прописима који, поред осталог, подразумевају и другачију динамику усвајања. Документа су у законском року (до 30. јуна) предата Агенцији за привредне регистре (АПР), а пошто „мајци“ фирми, као носиоцу сложеног пословног система, предстоји и израда консолидованог финансијског извештаја до 31. јула ове године, пословање целе РТБ Бор Групе наћи ће се на дневном реду наредне седнице Управног одбора РТБ-а.
Управни одбор РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014.Пошто је Матично предузеће било основни носилац пројекта изградње нове топинице и фабрике сумпорне киселине, имајући у виду чињеницу да је оно учестововало у правном промету са иностранством, његово пословање у 2014. години у доброј мери обележиле су инвестиције у завршетак тог пројекта. ТИР је, као власник нових објеката, током прошле године додатно закључио и уговоре о изградњи пратећих постројења, па је и за њих било нужно да се обезбеде знатна новчана средства која је, опет, требало уплатити у току 2014. Сагласно динамици плаћања, али и извођења радова, Матичном предузећу и у 2015. предстоји намирење још неких обавеза из пројекта „нова топионица“, чуло се на Управном одбору.
Управни одбор РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014.Говорећи о отежавајућим околностима које су пословни амбијент Матичног предузећа чиниле изузетно неповољним, у наставку седнице истакнута је криза пласмана бакра у свету (па и у Србији), а она се у Басену, како се чуло, најоштрије манифестовала у последњем кварталу 2014. Проблем пласмана додатно је погоршавао проблем финансирања јер се из једне кризе родила друга – она на финансијском тржишту. Пословне банке, све у Србији, без обзира на то да ли су у власништву странаца или је реч о тзв. домаћим банкама, почеле су да стварају отклон према РТБ-у због статуса реструктурирања и уласка предузећа у поступак израде УППР-а и једноставно су одбијале да финансијски „прате“ РТБ Бор. – Једини кредитор у 2014. била је банка „Интеса“, која годинама краткорочним кредитима подржава Басен, уз инструмент обезбеђења у виду залагања будуће производње, односно производње у току. Практично, верује нам на реч! – истакла је заменица генералног директора за економска питања Мирјана Антић.
Управни одбор РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014.Прошлу годину, како се чуло, обележила је и одлука да се коначно рашчисти са тзв. историјом и реликтима прошлости, односно са фамозним обавезама о којима се у РТБ-у Бор годинама причало, али које из разних разлога никада у њиховој реалној вредности нису биле стављене у билансе (њихово уношење у билансе аутоматски производи акумулирање губитака). Међутим, пошто су нови законски рокови из 2014. налагали да се поступак реструктурирања заврши до 31. маја 2015., РТБ Бор је у своје пословне књиге увео комплетне обавезе које годинама није евидентирао у реалном изосу. Имао их је у номиналној вредности, неке од њих водио је у ванбилансним евиденцијама, док је текуће ажурно водио. Добра околност у свему томе је та што је, као нека врста равнотеже, у 2014. први пут процењена имовина по фер тржишној вредности и она је тако и укњижена. То је, у односу на раније године када се имовина „рачунала“ по набавној вредности и књиговодствено амортизовала по старим принципима, увећало активу предузећа и колико-толико умањило разлику која постоји између вредности имовине и вредности обавеза. Зато ће се у консолидованом билансу, који ће Управном одбору РТБ-а Бор бити предочен у јулу, наћи и акумулирани губици из ранијег периода.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Актуелно

Оставите одговор

Погледајте и

Редовно одржавање опреме кључ за боље еколошке ефекте и већу ефикасност борске топионице

Десетодневна контрола рада металуршких агрегата У оквиру застоја још једном су прегледана …