Почетак Актуелно Мајданпек Захтеви инспекцијског тима биће у потпуности испуњени до краја априла

Захтеви инспекцијског тима биће у потпуности испуњени до краја априла

9 друго читање
0
0
1,325

Компанија ће елиминисати и најмањи утицај на квалитет воде у реци Пек

Како би повећала ефикасност пречишћавања вода из мајданпечког „Јужног ревира“ и тамошњег постројења за дробљење руде, Serbia Zijin Copper је до 16. априла очистила све постојеће таложнике за прихват атмосферских вода. Један ултразвучни мерач протока воде инсталиран је за мерење количине воде која се испушта у реку, а други ће бити постављен најкасније 20. априла. Компанија је такође очистила и корито реке Мали Пек од муља који се таложио деценијама. Два нова таложника за пречишћавање отпадних вода су завршена, а изградња трећег је у току и биће готова до краја априла
SERBIA ZIJIN COPPER
. – Ово је резиме поступања Компаније по мерама изреченим након контроле у којој су марта учествовале инспекције три различита министарства. Serbia Zijin Copper добила је рок да до 30. априла отклони неправилности које је тада уочила инспекција, али и обећање да ће, због исказане сумње у постојање више загађивача те реке, у наредном периоду све три инспекције наставити да се баве овим проблемом како би се утврдили сви потенцијални загађивачи.
Средином марта је, подсетимо, Компанији наложено да до краја априла очисти постојеће канале и таложнике за прихват атмосферских вода и изгради нове за механичко пречишћавање отпадних вода у којима ће се, поред атмосферских, пречишћавати и воде из перионице тешких возила. Наложено је, а досад и учињено, да се и корито реке Мали Пек, у делу који није у рудничкој зони, очисти од материјала који се деценијама таложио и да се и на тој локацији изграде таложници. На крају, трећи и последњи задатак који је огранак компаније у Мајданпеку добио, јесте редовно испитивање и вођење дневника о квалитету отпадних вода пре и након механичког пречишћавања.
Помоћник министра рударства и енергетике Дејан Милијановић потврдио је у својој изјави, 14. априла, да су три инспектора, на основу представки грађана поводом замућења реке Пек, синхронизованим деловањем „утврдили евентуални утицај на загађење реке и од стране Zijina, али и од других потенцијалних загађивача“. Рударски, водопривредни и инспектор заштите животне средине, како је појаснио Милијановић, заједничким надзором и акцијом утврдили су да замућење реке Пек почиње у делу где се атмосферска канализација улива у њену притоку – у реку Мали Пек.
Ради појашњења целокупне ситуације, догађаји који су претходили свему томе јавности треба да буду предочени хронолошки и фактографски. Отуда треба рећи да је због мутне воде низводно од реке Пек, 4. марта пријављено да Рудник бакра Мајданпек из његовог „Северног ревира“ испушта киселу воду. Инспектори заштите животне средине су реаговали по тој анонимној пријави и одмах изашли на лице места. Извештај истраге потврдио је још тада да из „Северног ревира“ у водоток Пека није испуштана кисела вода.
Наредне посете инспекцијских органа биле су 11. и 18. марта. Тих дана су три инспектора, из министарстава заштите животне средине, рударства и пољопривреде, шумарства и водопривреде, заједно посетила Рудник бакра Мајданпек и спровела истраге. Утврђено је и том приликом да „Северни ревир“ не испушта киселу воду и да нема доказа да је замућење у низводном току реке Пек узроковано испуштањем воде из Рудника бакра Мајднапек. Инспекцијски тим је том приликом, међутим, наложио пречишћавање воде из „Јужног ревира“ и постројења за дробљење руде, укључујући и чишћење таложника за прихват атмосферских вода и дела корита реке Мали Пек, као и инсталирање уређаја за мерење количине воде која се испушта у реку и уређаја за испитивање квалитета воде пре и после третмана. Других захтева није било, па је наложено да се ови послови заврше до 30. априла.
Serbia Zijin Copper је одмах почела да поступа по изреченим налозима, па је до 16. априла, како би повећала ефикасност пречишћавања вода из „Јужног ревира“ и постројења за дробљење руде, очистила све постојеће таложнике за прихват рудничких вода. Један ултразвучни мерач протока воде инсталиран је за мерење количине воде која се испушта у реку, а други ће бити постављен најкасније 20. априла. Компанија је такође очистила и корито реке Мали Пек од муља који се таложио деценијама. Два нова таложника су завршена, а изградња трећег је у току и биће готова до краја априла. Компанија је такође спровела више истрага о квалитету воде у речном сливу Пека и околних река, упоређивала је и анализирала податке о мониторингу током протеклих година са основним подацима које је, о истраживању животне средине, доставила независна професионална компанија. Будући да РБМ има дугу историју развоја, раније објекти за заштиту животне средине нису били комплетни. Песак и прашина са рударских путева испуштани су у реку Пек и таложени ту годинама. Последњих деценија, када год би се десиле обилне падавине, блато и песак са дна корита поново би замутили воду, што је свакако утицало на квалитет.
Како би смањила утицај на квалитет воде у реци Велики Пек, компанија је уложила знатна средства и напор да инсталира нове пумпе и цевоводе за рециклажу свих отпадних вода из филтраже и њихов повратак у флотацију. Посао ће бити завршен до краја априла и тада се отпадне воде из филтраже неће испуштати у реку Велики Пек.
На крају, треба рећи да је у складу са законодавством Републике Србије и стандардима за квалитет вода у току израда и новог пројекта пречишћавања рудничких отпадних вода у РБМ-у. Компанија ће нови пројекат реализовати када за њега добије одобрење надлежних српских институција.

Још повезаних текстова
В Горица Тончев Василић
Више текстова Мајданпек

Оставите одговор

Погледајте и

Редовно одржавање опреме кључ за боље еколошке ефекте и већу ефикасност борске топионице

Десетодневна контрола рада металуршких агрегата У оквиру застоја још једном су прегледана …