Почетак Актуелно Металургија Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

4 друго читање
0
0
828

 Обука главу чува

 

Из године у годину смањује се број повреда на раду, па је минуле стопа инциденције (однос повреда на 100 запослених) са 3 пала на 2,33 одсто. – Интензивирана сарадња са тимом за „нову топионицу“ и извођачима радова. – Ове године планирана обука укупно 1.000 радника за безбедан рад, као и специјализована обука за њих 100

Безбедност и здравље на раду у металуршким погонимаРТБ, ТИР. – У свим металуршким погонима велика пажња поклања се безбедности и здрављу на раду, посебно оспособљавању запослених за ову област, па је прошле године настављено обучавање новопримљених за безбедан рад. Организована је и специјализована радна обука за различита занимања коју је лане успешно завршио 101 запослен. Од уобичајених активности ту је и периодично испитивање услова радне околине (микроклима, бука, осветљеност и штетности) у Електролизи, као и опреме за рад (четири дизалице и три машине). У складу са Актом о процени ризика за све погоне ТИР-а, 952 радника су упућена на периодичне лекарске прегледе (близу 60 одсто од укупног броја запослених).
Безбедност и здравље на раду у металуршким погонимаОхрабрује чињеница да се из године у годину број повреда на раду смањује, као и стопа инциденције (однос повреда на 100 запослених) која је, са три процента претходних година, лане „пала“ на 2,33 одсто. Посебно охрабрује податак да је у Топионици тај број драстично смањен и да су све повреде које су се десиле биле лаке. У прошлој години карактеристично је што су, осим редовних активности, запослени у службама безбедности и здравља на раду интензивирали сарадњу са тимом за „нову топионицу“ и извођачима радова на градилишту – наглашава мр Бранислав Живановић, координатор за безбедност и здравље на раду у ТИР-у.
Безбедност и здравље на раду у металуршким погонимаОд планираних задатака за ову годину, наш саговорник издваја обуку за безбедан рад укупно 1.000 радника (новопримљених и свих који су на радним местима са повећаним ризиком) и специјализоване обуке (рад са механизацијом, дизалицама, хемијским материјама) за око 100 запослених. Почев од априла предвиђено је периодично испитивање услова радне околине на 234 мерна места у летњем и 203 у зимском периоду, као и 191 средства и опреме за рад. На периодичне лекарске прегледе биће упућено преко 1.000 запослених.
Ради смањења броја повреда на раду, појачаћемо едукацију свих запослених, почев од надзорно-техничког особља до непосредних извршилаца. Средства и опрему за личну заштиту набављаћемо у складу са потребама и могућностима предузећа. У оквиру превентивних мера на градилиштима топионице и нове фабрике сумпорне киселине, половином 2013. инсталиран је стабилан систем за мониторинг сумпор-диоксида и постављена звучна и светлосна сигнализација. Због напредовања радова, ове године постојећи систем треба да се надогради јачим сиренама. Услед планиране изградње нових објеката (енергана, постројења за третман отпадних вода и флотацију шљаке), неопходне су измене и допуне Плана превентивних мера – закључује Живановић.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Металургија

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…