Почетак Безбедност и заштита Безбедности и здрављу на раду у ТИР-у поклања се велика пажња

Безбедности и здрављу на раду у ТИР-у поклања се велика пажња

6 друго читање
0
0
739

Обука главу чува

 

Лане су 442 радника оспособљена за БЗНР. – Испитани услови радне околине на 208 мерних места, као и електроизолациона и опрема за рад у свим металуршким погонима. – Лекарским прегледом обухваћена 842 запослена. – Забележено 48 повреда на раду, од којих две колективне (у Енергани и ФСК)

Безбедности и здрављу на раду у ТИР-у поклања се велика пажњаТИР. – У свим металуршким погонима велика пажња поклања се безбедности и здрављу на раду, посебно оспособљавању запослених за ову област. Лане су 442 радника обучена за БЗНР. У априлу је организована и специјализована обука за занимања руковалац мосне дизалице (три радника), возач опасних материја АДР (три), као и за безбедан рад у Фабрици сумпорне киселине – постројењу за неутрализацију отпадних вода (12), за коју је био ангажован Институт „27. јануар“ из Ниша.Безбедности и здрављу на раду у ТИР-у поклања се велика пажња Ова институција је обавила и испитивање услова радне околине на 208 мерних места, као и електроизолационе (90 комада) и опреме за рад (150) у свим металуршким погонима. Допуњен је Акт о процени ризика за ФСК – постројење за неутрализацију отпадних вода, и то за 11 радних места. У складу са овим документом, обављена су 842 лекарска прегледа, што је близу 54 одсто укупног броја запослених у ТИР-у.
Безбедности и здрављу на раду у ТИР-у поклања се велика пажњаБез обзира на све мере и активности које су предузели пословодство, управници и лица задужена за безбедност, и лане је било повреда на раду (48, од којих 13 у Топионици, седам у Сумпорној, 11 у Електролизи, шест у Транспорту ТИР-а, три у Енергани, пет у ФБЖ, две у Ливници и једна у Преради метала). Први пут у једној години забележене су две колективне повреде (у Енергани и Фабрици сумпорне киселине). У оба случаја, нажалост, нису у потпуности испоштоване све безбедносне мере. Оно што охрабрује јесте да се из године у годину број повреда смањује или задржава на истом нивоу, као и стопа инциденције (однос повреда на 100 запослених) која лане износи око три процента. Циљ нам је да се у наредном периоду настави смањивање броја повреда на највише два одсто – каже Миодраг Петковић, координатор за безбедност и здравље на раду у ТИР-у.

Превентивне мере на градилишту НТ
Осим редовних активности везаних за БЗНР запослених у ТИР-у, радници служби за БЗНР
наставили су сарадњу са тимом за реализацију пројекта реконструкције топионице и изградњу фабрике сумпорне киселине, као и са извођачима радова. Још 2012. почео је мониторинг сумпор-диоксида на градилиштима путем преносивих детектора гаса, а прошле године је набављено још пет таквих детектора. Лане је обављена и надоградња постојећег стабилног система за мониторинг гаса и то јачим сиренама, као и калибрација мерача SО2. Због планиране изградње нових објеката (енергана, флотација шљаке и постројење за регенерацију отпадних вода у ФСК), у августу је измењен и допуњен план превентивних мера и процедура за поступање у случају појаве SО2. Такође су обезбеђена лична заштитна средства, а просторија адаптирана у склониште за случај опасности од повећане концентрације SО2 у ваздуху.
Из плана мера у овој области за 2015. годину наш саговорник издваја превентивно и редовно одржавање агрегата, система и уређаја, машина и алата, радних машина, друмских и железничких превозних средстава, осветљења, светлосне и звучне сигнализације, као и заштитних средстава и опреме у исправном стању. Предвиђена су, такође, периодична и редовна испитивања и прегледи машина, уређаја, судова и инсталација под притиском, електроизолационе заштитне опреме, громобранске инсталације, микроклиме, физичких и хемијских штетности. Планирано је да се реализују и активности, као што су: редовна координација примене мера БЗНР са извођачима радова и припрема упутстава за безбедан рад у новој топионици и фабрици сумпорне киселине, обука о БЗНР новопримљених радника и приликом промене радног места, периодични лекарски прегледи радника на пословима са повећаним ризиком, обезбеђивање и контрола примене средстава и опреме личне заштите.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Безбедност и заштита

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…