Почетак Безбедност и заштита Обезбеђују сигурност и чувају опрему

Обезбеђују сигурност и чувају опрему

4 друго читање
0
0
869

 Енергетски сектор успешно прати рад новог пирометалуршког постројења

 

Показали смо да капацитети наших система испуњавају основну намену за коју су пројектовани. И приликом постепеног повећања производње анодног бакра и сумпорне киселине у претходним месецима доказали смо да можемо испунити све што од нас захтевају и Топионица и Сумпорна – рекао је Бобан Њагуловић, руководилац енергетике ТИР-а. – У новој енергани неопходно је уградити додатну опрему, како би се обезбедила регулација притиска и протока паре. – Надгледа се и потрошња свих енергофлуида и утиче на нормативе, а сви параметри потрошње (паре, воде, кисеоника, енергофлуида) држе у пројектованим границама

Енергетски сектор успешно прати рад новог пирометалуршког постројењаТИР. – Несумњиво најважнија пратећа делатност неопходна за рад новог пирометалуршког постројења јесте обезбеђивање потребних енергената и флуида. Тим сектором обухваћени су сви енергетски објекти у Топионици: котао, расхладни систем (расхладни торањ са комплетном опремом), систем за снабдевање мазутом и осталим енергентима. Ту је затим нова енергана у чијем саставу је систем за припрему и дистрибуцију напојне воде према котловима, систем за прихват и дистрибуцију паре потрошачима, као и даљу дистрибуцију вишка паре старој енергани (за потребе грејања), постројење за хемијску припрему воде, турбина и генератор. У склопу Фабрике сумпорне киселине су два котла на заједнички парни бубањ, расхладни систем за хлађење процеса у Сумпорној и делом на конверторима у Топионици, као и систем за припрему процесне воде. По оцени Бобана Њагуловића, руководиоца енергетике ТИР-а, осим турбине и генератора у новој енергани, сва ова постројења за сада раде, и то веома успешно.
Енергетски сектор успешно прати рад новог пирометалуршког постројењаСви ови системи су били припремљени, завршени и, паралелно са стартом нове топионица и ФСК-а, покретали смо и њих. У почетку је било неких „превезивања“, користили смо део енергената из старе енергане док нисмо овде све оспособили и пустили у рад. У досадашњем периоду, како се уходавала технологија, односно процес у Топионици и Сумпорној, тако смо обезбеђивали све енергенте и флуиде који су неопходни за њихов рад. Притом нисмо имали никаквих проблема и задовољавали смо све њихове потребе. Показали смо да капацитети наших постројења испуњавају основну намену и функцију за коју су пројектовани. Приликом постепеног повећавања производње анодног бакра и сумпорне киселине у претходним месецима доказали смо да можемо испунити све што од нас захтева процес рада и Топионице и Сумпорне – рекао је Њагуловић.

Наш саговорник додаје да оно чиме нису задовољни јесте чињеница да турбина и генератор у новој енергани још увек нису почели да раде, премда су их досад уходавали и у два наврата пробно тестирали. – Пројекат изградње енергане и свега осталог рађено је на основу пројектних подлога „Оутотека“ и СНЦ Лавалина. Међутим, на почетку рада и Топионице и Сумпорне неки од параметара нису били у датим границама. Имали смо тешкоћа док се процес уходавао и још увек их нисмо превазишли, односно пројектанти и извођачи радова још нису оспособили турбину и генератор. Неопходно је уградити додатну опрему како би се обезбедила одговарајућа регулација притиска и протока у систему у складу са тим како се у реалним условима рада понашају наша постројења (произвођачи и потрошачи паре). У наредних месец-два поново ћемо тестирати турбину и видети докле смо стигли.
Упоредо са опремом, уходавали су се оператери који раде на овим постројењима (укупно их на свима има 45). Њагуловић истиче да није било посебне екипе за њихову обуку, него су захваљујући досадашњем искуству (већина постројења сродна је онима у старим погонима) и уз помоћ пројектаната и извођача радова успели да овладају и новим. Стога је тежиште стављено на мониторинг и рад у новим контролним собама, како би се ти људи оспособили за аутоматизован и рад на рачунарским јединицама, што је била новина у односу на старе послове. Главни енергетичар ТИР-а напомиње да, иако је устаљен, процес се непрекидно прати, јер је реч о врло озбиљном и одговорном сектору. У прилог томе говори и податак да чак неколико километара цевних инсталација повезују нову енергану са старим постројењима. – Уколико дође до застоја у дотоку неког енергофлуида или било шта у нашим системима не функционише, аутоматски је угрожен рад Топионице и Сумпорне. Морамо да будемо врло прецизни, да задатке и обавезе које имамо спроводимо тачно онако како процес захтева и да строго пратимо задате режиме рада, како би снабдевање ових постројења било стабилно. Зато се стално прати рад свих агрегата, испитује квалитет свих енергената који се дистрибуирају у процесу, као и паре и свега осталог што се враћа из процеса, јер је то предуслов за сигурност и очување опреме. Вода је број један у свему овоме и ту не смемо да грешимо да не бисмо угрозили постројења. Пећ и котлови увек морају да имају добру воду, не смемо дозволити појаву било којих ерозивних и корозивних елемената у систему. Такође, надгледамо потрошњу свих енергофлуида и утичемо на нормативе, настојећи да све параметре потрошње (паре, воде, кисеоника, енергофлуида) „држимо“ у пројектованим границама – закључује Њагуловић.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Безбедност и заштита

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…