Почетак Актуелно Металургија Металурзи и у фебруару успешно „пратили“ предвиђене задатке

Металурзи и у фебруару успешно „пратили“ предвиђене задатке

6 друго читање
0
0
875

 Катоде у границама, киселина изнад плана

 

Прошломесечни производни рапорт гласи: 3.456 тона анодног, 2.957 тона катодног бакра и 10.132 тоне монохидрата. – У Ливници почела да ради линија бронзе. – Завршена замена свих делова опреме оштећених услед хаваријског нестанка електричне енергије у ФБЖ, а штета процењена на око 25 милиона динара

Металурзи и у фебруару успешно "пратили" предвиђене задаткеТИР. – Топионица је у фебруару примила укупно 20.383 тоне влажног концентрата бакра, са 2.950 тона метала, од чега највише из „Великог Кривеља“ (10.600 тона), РБМ-а (7.100 тона) и Бора (2.765 тона). Просечни квалитет допремљене сировине износио је 16,5 процената. Радом технолошке линије (конвертора и анодне пећи) број један прерађено је 25.853 тоне шарже (просечни садржај „црвеног“ метала у бакренцу достигао је 38, а у шљаци 0,62 одсто) и произведено 3.456 тона анодног бакра. Забележено је и високо временско искоришћење топионичких агрегата од 98 процената. Крајем месеца на залихама је било око 1.000 тона метала.

Двомесечни резултати
У прва два месеца ове године у Топионицу је допремљено 44.614 тона концентрата бакра (са 6.368 тона метала), и то 22.500 тона из „Великог Кривеља“, 15.000 тона из РБМ-а и 7.223 тоне из Бора. Прерађено је 52.825 тона шарже, односно 42.521 тона сувог концентрата. Двомесечни производни рапорт линије бакра гласи: 5.966 тона катода и 21.300 тона сумпорне киселине.
Фабрика сумпорне киселине је радила стабилно и продуковала 10.132 тоне монохидрата (361 тону, у просеку, дневно). У резервоарима има 11.351 тона киселине која се, по речима Бобана Тодоровића, директора ТИР-а, плански отпрема у погоне хемијске индустрије у Прахову и Шапцу. Електролиза је, са 334 ћелије, дала 2.957 тона катодног бакра, као и 105 тона бакар-сулфата. Прошлог месеца одбакривањем из муља је добијено око четири тоне „црвеног“ метала (лане је третманом раствора добијено 45 тона). Иначе, из овог погона емитујује се око 50 кубних метара отпадних вода дневно.
Металурзи и у фебруару успешно "пратили" предвиђене задаткеЛинија бакра (Топионица, Фабрика сумпорне киселине и Електролиза) је премашила план прераде сувог концентрата и производње сумпорне киселине, док је производња катода у предвиђеним границама због нешто нижег садржаја бакра у концентратима – коментарише Тодоровић фебруарске учинке.
У Ливници бакра и бакарних легура минулог месеца почела је производња на линији бронзе (у јануару није ни било планирано да ради). Уз велике напоре, комерцијална служба ТИР-а покушава да обезбеди секундарне сировине за њен рад, као и за услужну прераду сировина ради што бољих пословних резултата. Фазонска ливница је правила делове за потребе басенских погона, али и других наручилаца. У Фабрици бакарне жице је завршена замена свих делова опреме оштећених услед хаваријског нестанка електричне енергије (процењена штета је око 25 милиона динара).
Металурзи и у фебруару успешно "пратили" предвиђене задаткеКотлови број пет, шест и седам у Енергани су, у зависности од дотока паре из Топионице, повремено укључивани. Током ове грејне сезоне Енергана није производила пару за потребе грејања града, већ само за одржавање погона ТИР-а. Почело је и оспособљавање турбине за производњу електричне енергије. Због ниског нивоа Борског језера (минус 4,20 метара) у фебруару је кренуло препумпавање воде из правца Злота, као и из Бељевинске реке.
Транспорт ТИР-а је друмским саобраћајем превезао све количине терета (око 40.000 тона концентрата, више од 110.000 тона шљаке и 7.000 тона угља), и то без укључивања тзв. трећих лица као што је био случај прошле године. Упркос старости возног парка, овде успевају да добрим ангажовањем радника и руководства одрже висок степен исправности свих возила.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Металургија

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…