Почетак Актуелно Металургија Одмичу хладне пробе нових постројења борске топионице

Одмичу хладне пробе нових постројења борске топионице

6 друго читање
0
0
763

Тестирани бројни агрегати

 

У новој фабрици сумпорне киселине досад испитано, у складу са прописаним процедурама, преко 60 одсто постројења, а на новој линији топљења – према речима Бобана Тодоровића, директора ТИР-а – комплетиран сектор припреме шарже и парни сушач, расхладни торањ, разне инсталације, а у завршници и (најобимније) тестирање котла за отпадну топлоту чијом ће се паром покретати управо пристигла турбина у Енергани. – Командне собе спремне, до 10. фебруара биће исписана упутства за управљање постројењима, потом ће још једном бити испитани сви мотори, спојеви, инсталације како би до петог марта почело загревање флеш-пећи
Одмичу хладне пробе нових постројења борске топионицеНОВА ТОПИОНИЦА
. – Механички завршетак нове топионице и фабрике суморне киселине свечано је обележен 23. децембра, али су и пре тога започете хладне пробе поједине опреме како би постепено могла да се провере и пусте у рад комплетна постројења. У складу са нашим Законом о планирању и изградњи, сваки подизвођач обавезан је да на судовима под притиском и инсталацијама које је градио, изврши хладне, а потом и топле пробе. Управо таква испитивања су у току на више позиција нове топионице и фабрике сумпорне киселине. За свако постројење је предвиђена посебна процедура, па ако је у питању, рецимо, измењивач топлоте, најпре иде тестирање ваздухом, па водом под притиском, а увек у присуству представника РТБ-а Бор, стручног надзора (Грађевински факултет Београд) и извођача радова.
Одмичу хладне пробе нових постројења борске топионицеДо сада смо функционално испитали преко 60 процената постројења у Фабрици сумпорне киселине, рачунајући измењиваче топлоте и постројење за пречишћавање отпадних вода – каже директор Топионице и рафинације Бобан Тодоровић, који је од стране РТБ-а задужен за доказивање уговорених параметара процеса и примопредају радова. – Упоредо са тим, групе електричара и аутоматичара свакодневно испитују опрему у новој топионици. У питању је велики број инсталација где је без функционалног повезивања једног елемента са другим немогуће организовати рад целог постројења. Притом постоји стална веза елемената које су пројектовали СНЦ Лавалин и Оутотец и веома је битно да се ускладе испоруке једне и друге компаније. До сада смо комплетирали област припреме шарже, како у погледу електрике тако и аутоматике, и предстоје завршна подешавања сваког транспортера, провера степена њихове сигурности, пратећих елемената, граничника, газишта, осветљења. Постројење ће бити преузето чим сви елементи буду испитани и када се докаже њихова функционална повезаност.
У самој топионици, по речима нашег саговорника, завршена су испитивања великог суда под притиском, а то је котао за вишак топлоте из флеш-пећи из којег ће се пара користити за производњу електричне енергије у погону енергане. До сада је проверавано како је заварен, односно снимљени су сви варови, а тренутно се обавља његова термичка изолација. Пошто ће због специфичности процедура изолација котла трајати најдуже, може се рећи да ће до њеног окончања сви остали системи у топионици бити проверени.

Почела је и монтажа турбине у новој Енергани која је управо стигла – додаје Тодоровић. – Расхладни торањ који ће такође пратити рад нове топионице и енергане тестиран је тако да ће и он функционално бити повезан, а већ ради и нова линија за дробљење шљаке у борској флотацији. Ипак, највећи обим функционалних испитивања у новој топионици односи се на област аутоматике и електрике. Постоји много инсталација где сваки систем мора најпре да буде појединачно проверен, а онда његов рад у вези са другим системима, па на крају цело постројење. Притом се од РТБ-а захтева да на граници испоруке пружи нормативе одговарајућег квалитета: воду, ваздух, струју одређеног напона, пару, како би функционална испитивања била валидна.
Испитивање инсталација за кисеоник, ваздух, инструментални ваздух, провера аутоматике, система окретања и заштитних система ускоро почиње и на конверторима број три и четири. У овом делу будућег процеса све мора бити повезано са ваздухом високог и ниског притиска, што значи да је у питању још једно обимно подручје за електричаре и аутоматичаре. Зато се сваког јутра у пола осам инжењери ових струка из РТБ-а, СНЦ Лавалина, Ототека и Енергопројекта договарају о активностима које ће спровести током дана и анализирају оно што је испитано претходног.
Новом топионицом и фабриком сумпорне киселине управљаће се са два командна места. Притом се тачно знају границе испоруке, преклапања и докле се управља једним у односу на друго место – објашњава Тодоровић. – Генерално, има седам позиција са којих се управља, али главне су командне собе у новој топионици и новој фабрици сумпорне киселине. Све је прецизно раздвојено тако да ће руковаоци јасно знати која је њихова зона одговорности, чиме управљају у датом тренутку и које параметре морају да одрже да би технолошки поступак био добар. Написали смо процедуре и правилник о функционисању појединих сегмената тако да ће до 10. фебруара бити исписана упутства за рад и управљање свим областима нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Након тога ће још једном бити испитани сви мотори, спојеви, инсталације како би до петог марта почело загревање флеш-пећи.
Тодоровић подсећа да се упоредо са изградњом топионице одвијала и обука људства. Добијен је и софтвер од Финаца за управљање процесима, па се очекује да ће руковаоци уз помоћ инструктора, који ће такође бити присутни, имати довољно знања и вештине да у почетку воде процес мањим капацитетом, а након два месеца покушају да докажу и пројектоване радне параметре.
За сваку област у топионици, почев од припреме до конвертора, а исто тако и у сумпорној, постоје одговорни инжењери свих профила задужени за праћење радова и учешће у процесима функционалног испитивања. Према оцени нашег саговорника квалитет радова је у целини добар, мада се током тестова откривају – и одмах отклањају – и извесне грешке које су очекиване на овако великом пројекту са много подизвођача. Немогуће је на преко милион спојева предвидети све у конац.

Још повезаних текстова
В Љубиша Алексић
Више текстова Металургија

Оставите одговор

Погледајте и

„Зиђин“ постао већински власник и „Невсуна“

За више од 1,66 милијарди канадских долара кинеска компанија преузела је (28. децембра) 89…